• 20131016conversation
 • 20131016verbinden
 • 20131114symposium
 • Symposium POH-GGZ "Verbinden"
 • Goed bezocht verbindend symposium

Landelijke Vereniging POH-GGZ

Het voormalige Landelijk Kernteam POH-GGZ, dat sinds 2010 actief was, heeft begin 2013 het initiatief genomen om te komen tot een Landelijke Vereniging POH-GGZ. De Landelijke Vereniging POH-GGZ is sinds 14 maart 2013 een feit. Alle actieve POH's-GGZ in Nederland kunnen lid worden van deze vereniging.

Waar de vereniging voor staat

Met de oprichting van de Landelijke Vereniging POH-GGZ hebben we ons de volgende doelen gesteld

 • De inhoud van de functie verder ontwikkelen
 • De kwaliteit van de functie (mede) bewaken
 • De deskundigheidsbevordering ter hand nemen
 • Invloed uitoefenen op de kwaliteit en inhoud van opleidingen
 • Gesprekspartner zijn voor beleidsmakers
 • Participeren in relevante overlegorganen
 • Ondersteuning bieden aan (nieuwe) collega's
 • Het ontwikkelen van een nauwe samenwerking met huisartsenorganisaties
 • Het informeren van leden over recente ontwikkelingen betreffende de functie
 • Opkomen voor de belangen van POH's-GGZ

De inmiddels ontwikkelde standpunten van de LV POH-GGZ leest u hier

De Landelijke Vereniging POH-GGZ is bij uitstek de organisatie om een nog verder te ontwikkelen kwaliteitssysteem te implementeren. Dit doen wij in samenspraak met partijen als het Nederlands Huisartsen Genootschap, de PsyHAG (kaderhuisartsen GGZ), de Landelijke Huisartsenvereniging en de landelijke ROS-en en Hogescholen. Daarmee kan een groot aantal van bovengenoemde doelstellingen ter hand worden genomen.

 

Social Media

facebook-3-64linkedin-3-64

twitter-64youtube-64

Contact

Landelijke Vereniging POH-GGZ
Postbus 39
8600 AA Sneek

Lid worden?

Wilt u lid worden van de Landelijke Vereniging POH-GGZ? Klik dan hier om u aan te melden.