Symposium POH-GGZ "Verbinden"

Symposium POH-GGZ "Verbinden"

Van 14 november 2013 10:00 tot 14 november 2013 17:30

Bij GGNet

Hits: 8739


Aanmelden is helaas niet meer mogelijk

De kosten voor het symposium bedragen € 75 voor leden en € 100 euro voor niet-leden. Kosten kunnen alleen geannuleerd worden als hiervan voor 5 november bericht wordt gegeven via

Locatie: Deventerstraat 459, Apeldoorn (GGNet)
Kosten: 75 euro (leden), 100 euro (niet-leden)
Aanmelden: Vòòr 5 november 2013 i.v.m. de catering. Klik op Deelnemen. Inschrijving lidmaatschap kan elders op de website
Tijdstip: 9.30 uur - 16.30 uur

Wij willen GGNet hartelijk danken voor het beschikbaar stellen van de ruimtes en catering.

Programma

9.30 uur Ontvangst/inschrijving
10.00 uur Welkom & Presentatie programma door dagvoorzitter
door Jan Seeleman, dagvoorzitter (tevens secretaris LV POH-GGZ)
10.10 uur Opening: Actuele zaken betreffende de vereniging
door Leonore Nicolaï, voorzitter LV POH-GGZ
10.25 uur Presentatie logo en website
door Esther Kersbergen, bestuurslid LV POH-GGZ; Communicatie & PR
10.30 uur Presentatie thema ‘Verbinden’
door Fanny Schilderinck, POH-GGZ (tevens penningmeester LV POH-GGZ)
11.00 uur De rol van de POH-GGZ in de huidige ontwikkelingen
door Martin Beeres, Kaderhuisarts GGZ (PsyHAG)
11.25 uur Toelichting workshops door dagvoorzitter
11.30 uur Workshops ronde 1
12.30 uur Verbinding onderling: Lunch & ontmoeting
13.45 uur Workshops ronde 2
14.45 uur Pauze; Koffie & thee
15.00 uur Verbinden en Verenigen
Interactieve uitwisseling tussen de leden en de bestuursleden van de LV POH-GGZ
16.00 uur Plenaire afsluiting
16.15 uur Borrel

Workshops:

1. Verbinding tussen lichaam en geest

In deze workshop aandacht voor:

Door mevrouw drs. L. (Liesbeth) van der Jagt, andragoloog, hoofd NHG Scholing. Zij geeft scholing rondom communicatie, professioneel gedrag, management en GGZ. Leonore Nicolaï zal als POH-GGZ deze workshop samen met haar verzorgen.

2. Verbinding tussen (psychische) gezondheid(szorg) en arbeid

Over het belang van aandacht in de eerste lijn voor arbeid en afstemming met bedrijfsartsen

Door de heer dr. PC (Peter) Buijs, bedrijfsarts, oud huisarts, senior-onderzoeker/adviseur TNO Work & Health.

3. Verbinding tussen leven en dood

De do's en don'ts bij suïcidaliteit

Door de heer A.(Arnold) Slinkman, POH GGZ en crisisinterventor /SPV bij GGnet.

4. Ons gezondheidscentrum verbindt!!??

Over verbinden door multidisciplinair te denken

Door mevrouw drs. N. (Nanda) Flos, huisarts en Fanny Schilderinck, POH-GGZ

5. Verbinden is samenwerken

Het sociale wijkteam; schakel tussen medisch en maatschappelijk domein

Door de heer E. te Biesebeke, POH-GGZ te Utrecht. Erik is zelf al een aantal jaren actief als POH-GGZ en is in dienst van ST. Overvecht Gezond! die geïntegreerde eerstelijnszorg nastreeft. Erik werkt in twee huisartsenpraktijken in de wijk: huisartsenkliniek Overvecht en huisartsenpraktijk Gagelhof. De huisartsenkliniek Overvecht werkt samen met het sociale buurtteam in een pilot. Erik zal een presentatie houden over de samenwerking in deze pilot tussen de huisartsenkliniek en de POH-GGZ.

6. Verbinding met dat wat onbesproken blijft

Over het signaleren en bespreekbaar maken van middelenmisbruik in de huisartsenvoorziening

Door mevrouw N. (Nadine) Mouchart, preventiewerker, in het bijzonder op het gebied van verslavingspreventie. Werkzaam bij Vincent van Gogh, instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Zij verzorgt scholing en training voor intermediairs en instanties op het gebied van middelenmisbruik.

De kosten voor het symposium bedragen € 75 voor leden en € 100 euro voor niet-leden. Kosten kunnen alleen geannuleerd worden als hiervan voor 5 november bericht wordt gegeven via

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk