Meedoen?

Onder het onderdeel 'Meedoen?' kunt u een advertentie plaatsen voor een oproep aan onze leden om mee te werken aan (wetenschappelijk) onderzoek of om bepaalde scholingen/ interventies bij POH’s-GGZ onder de aandacht te brengen. De LV POH-GGZ draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze advertenties.
Leden bepalen op persoonlijke titel of zij hieraan gehoor geven. Als u interesse hiervoor heeft, kunt u een advertentie in WORD sturen aan

Per 1 januari 2018 is het tarief voor het plaatsen van de advertentie 125 euro. 

Voor meer informatie zie onderdeel nascholing en congressen en onderdeel onderzoek onder de POH-GGZ.

Doven en slechthorenden: Recht op passende GGz

Doven en slechthorenden

 

Recht op passende GGZ

Dove en slechthorende cliënten behoeven andere kennis, vaardigheden en materialen, dan horende.

Denk bijvoorbeeld aan:
• Andere communicatie
• Aangepast onderzoeksmateriaal
• Kennis van de dovencultuur en de sociale kaart
• Kennis van de moeilijkheden en mogelijkheden van doven en mensen met een gehoorprobleem
• Ervaringsdeskundigheid van medewerkers
• Inzet van hulpmiddelen
• Aanwezigheid van visueel materiaal
• Tolken die ervaring hebben met het tolken van hulpverleningsgesprekken binnen de GGz.

Doelgroep

GGz-instellingen voor doven en slechthorenden werken voor volwassen vroeg-, plots- en laatdoven, doofblinden, slechthorenden, mensen met tinnitus en andere niet-aangeboren auditieve beperkingen, en voor hun naasten Een aantal instellingen heeft een gespecialiseerd behandelaanbod voor kinderen en jeugd, en er bestaat een gespecialiseerde opnameafdeling.

Deskundige medewerkers

De medewerkers van de GGz-instellingen voor doven en slechthorenden kennen hun vak én kunnen communiceren met de doelgroep. De ervaringsdeskundigheid van de (dove en slechthorende) medewerkers maakt dat hulp wordt verleend die nauw aansluit bij de behoefte van mensen die doof zijn of een gehoorprobleem hebben. Zij beheersen gebarentaal of Nederlands ondersteund met gebaren en zijn gewend te werken met een schrijf of gebarentolk. Zij kennen de dovencultuur en weten wat voor invloed een auditieve beperking op iemands leven kan hebben.

GGZDS

In Nederland hebben de volgende organisaties zich gespecialiseerd in GGz voor doven en slechthorenden: Pro Persona de Riethorst, GGMD voor Doven en Slechthorenden, Lentis/Team GGz voor Doven en Slechthorenden, Reinier van Arkel groep/De Waterboog, Doof & Co, RIBW Fonteynenburg - begeleid wonen.
Binnen GGZDS (Geestelijke GezondheidsZorg voor Doven en Slechthorenden) werken zij samen aan een betere bekendheid van hun werk.

Heeft u een cliënt met een auditieve beperking?
Op www.ggzds.nl kunt u zien welke gespecialiseerde instelling/vestiging bij uw cliënt in de buurt is.

www.ggzds.nl

Videomodule middelengebruik

Therapie op verslaving maakt mensen beter én levert de samenleving miljoenen op.

Daarom is er een videomodule ontwikkeld die u kan helpen bij het bespreekbaar maken van dit onderwerp.

U kunt de cliënt vragen om deze module thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving te bekijken.
Er zijn al cliënten die die door de module zijn “geraakt” en die tijdens de vervolgafspraak hebben aangegeven dat ze iets aan hun middelengebruik willen gaan doen.

Onderstaande twee url’s kunnen in 1 minuut op de website en het portaal van uw eigen zorgorganisatie worden geplaatst:

1. Een video met kerninformatie en zelftest
2. Een animatie met visualisatie van het verslavingsproces en zelfdiagnose

Om het logo van GGZ Noord Holland Noord te vervangen door het logo van uw eigen organisatie, kan contact worden opgenomen met:

06-30196905

Er is overigens ook een app beschikbaar waarmee de videomodule volledig privacy-proof naar cliënt kan worden gemaild.

 

Social Media

facebook-3-64linkedin-3-64

twitter-64youtube-64

Contact

Landelijke Vereniging POH-GGZ
Postbus 39
8600 AA Sneek

Lid worden?

Wilt u lid worden van de Landelijke Vereniging POH-GGZ? Klik dan hier om u aan te melden.