Masterstage onderzoek POH-GGZ

Op het Trimbos-instituut is een stageplek beschikbaar voor het uitvoeren van een afstudeeronderzoek en het schrijven van een scriptie:

Masterstage onderzoek POH-GGZ

Duur: minimaal 3 maanden, uitgaande van meerdere dagen per week.
Start: vanaf juni of later.
Activiteiten: meewerken aan het uitwerken van (onderdelen van) het onderzoek, ondersteunen van POH’s-GGZ en andere onderzoekdeelnemers bij de diverse dataverzamelingen, bijdrage leveren aan het uitvoer

Aanleiding

In de afgelopen jaren is de functie praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ) op landelijke schaal ingevoerd in de huisartsenpraktijk. Er is echter nog weinig zicht op de effectiviteit en doelmatigheid van de hulp die door de POH-GGZ wordt verleend. Bovendien is het waarschijnlijk dat praktijken verschillen wat betreft de organisatie en uitvoering van de functie POH-GGZ (‘interpaktijkvariatie’), omdat o.a. dienstverband, beroepsachtergrond en werkervaring verschillen tussen POH’s-GGZ.

Doel en aanpak

Het onderzoek beoogt de effectiviteit en doelmatigheid van de hulpverlening door de POH-GGZ te verbeteren. Daartoe worden twee, elkaar aanvullende, deelstudies uitgevoerd:

Deelstudie A

brengt de mate van interpraktijkvariatie in de organisatie en uitvoering van de functie POH-GGZ in kaart. Vervolgens wordt nagegaan of deze variatie van invloed is op de kenmerken van de patiëntenpopulatie van de POH-GGZ, en op de kwaliteit en kosten van de hulpverlening door de POH-GGZ.

Deelstudie B

richt zich op het identificeren van succesfactoren in de organisatie en uitvoering van de functie POH-GGZ die bijdragen aan effectieve en doelmatige hulpverlening aan volwassenen met depressie-/angstklachten.

De deelstudies worden uitgevoerd in circa 50 huisartsenpraktijken, gevestigd in 7 regio’s verspreid over Nederland. Per praktijk neemt een POH-GGZ en een huisarts deel. Verder worden gegevens verzameld bij patiënten en bij andere professionals waarmee de POH-GGZ samenwerkt. Gegevensverzameling gebeurt op diverse manieren (via vragenlijsten, focusgroepen en data-extractie uit huisartsinformatiesystemen) en op verschillende momenten gedurende 2 jaar, vanaf juni 2017 t/m begin 2019.

O.b.v. bevindingen worden aanbevelingen geformuleerd én verspreid. Dit gebeurt via tussentijdse bijeenkomsten (begin 2018) en een landelijk slotsymposium (medio 2019).

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut en de Landelijke Vereniging POH-GGZ i.s.m. diverse andere partijen. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw.

Interesse?

Neem contact op met: Jasper Nuijen: E: / T: 030 29 59 431

Social Media

facebook-3-64linkedin-3-64

twitter-64youtube-64

Contact

Landelijke Vereniging POH-GGZ
Postbus 39
8600 AA Sneek

Lid worden?

Wilt u lid worden van de Landelijke Vereniging POH-GGZ? Klik dan hier om u aan te melden.