GGZ Standaarden - Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ

Gister was het bestuur van de LV POH-GGZ aanwezig bij het festival Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ in Utrecht. De LV POH-GGZ is betrokken bij de ontwikkeling van de zorgstandaarden en generieke modules vanuit het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO). Informatie hierover vanuit het NKO: 
----------bericht NKO------------
''De eerste zorgstandaarden en een aantal generieke modules voor professionals in de geestelijke gezondheidzorg zijn beschikbaar. Ze beschrijven wat goede zorg inhoudt voor mensen met psychische aandoeningen. De standaarden zijn het resultaat van wat vier jaar geleden is opgestart in het netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO), een uniek samenwerkingsverband van professionals, patiënten- en naastenvertegenwoordigers, zorgverzekeraars en aanbieders in de brede geestelijke gezondheidszorg.

De afgelopen maanden publiceerde het NKO al diverse generieke modules en ook de eerste zorgstandaarden. 

HANDVATTEN VOOR GOEDE ZORG
De standaarden beschrijven vanuit het perspectief van patiënten en naasten wat onder goed professional handelen wordt verstaan. Ze bieden handvatten voor professionals om matched care en gepersonaliseerde zorg te kunnen leveren. Mede op basis van de standaard bepalen professionals samen met patiënten (en diens naasten) wat de gewenste uitkomsten van zorg zijn en welke behandel- en ondersteuningsopties daarbij passend zijn.

UNIEKE SAMENWERKING
Professionals, patiënten en naasten, aanbieders en financiers hebben de zorgstandaarden en generieke modules gezamenlijk ontwikkeld. De meest actuele kennis vormt het uitgangspunt: kennis gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis en de voorkeuren van patiënten en naasten.

ALLES IN ÉÉN
Alle beschikbare standaarden en generieke modules staan op de website van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz https://www.ggzstandaarden.nl''

IMG 9542

Vacature: deelname aan de CKAP van de LV POH-GGZ

- Bericht van de CKAP van de LV POH-GGZ - 

Dag allemaal,

Het Kwaliteitssysteem, dat we hebben opgezet vanuit de LV POH-GGZ, groeit momenteel erg hard.

Steeds meer collega's zijn ingeschreven en steeds meer aanbieders van scholingen laten bij de LV POH-GGZ hun aanbod accrediteren. Dat is een goede zaak!
Ook de instellingsaccreditatie neemt grotere vormen aan.

Daarbij is het zo, dat steeds meer zorgverzekeraars geïnteresseerd raken in het Kwaliteitsregister en dat men overweegt om dit verplicht te gaan stellen voor iedere werkzame POH-GGZ.

Kortom: Serious Business!

We kunnen dus heel goed actieve POH's-GGZ gebruiken die zich willen inzetten voor de CKAP.

Als jij (of een collega die je kent) het leuk vindt om zich bezig te houden met het beoordelen van nascholingen, het visiteren van instellingen of het verfijnen van het Kwaliteitsregister voor POH-GGZ, dan zou het heel mooi zijn als je je hiervoor zou willen inzetten.

Je kunt dan je sollicitatiebrief en CV opsturen naar

Het is wel van belang dat je lid bent van de LV POH-GGZ en werkzaam bent als POH-GGZ.

Als beloning ontvang je veel inspiratie in een enthousiaste commissie en vergoot je je carrièreperspectieven. Daarbij krijg je in ieder geval een vrijwilligersvergoeding voor het werk en een onkostenvergoeding.

Dus als je hiervoor voelt, laat dit dan snel weten, zodat we zo snel mogelijk met meer mensen dit groeiende werk kunnen gaan oppakken!!

Nieuwe toolkit over ggz in de huisartsenpraktijk

- nieuwsbericht LHV 30 juni 2017 - bron website LHV (de genoemde toolkit is daar te downloaden) 
 
U heeft als huisarts een sleutelrol in de geestelijke gezondheidszorg als vertrouwensarts, eerste aanspreekpunt, poortwachter en behandelaar. De nieuwe online toolkit ggz biedt u alle actuele informatie, tips en aanbevelingen die u nodig heeft bij het vervullen van die rol. Bent u bijvoorbeeld op de hoogte van de ontwikkelingen rond e-health en consultatie en kent u de nieuwe verwijsafspraken al? 

Kiest u ervoor de gehele toolkit door te nemen, dan bent u in ongeveer 20 minuten helemaal ‘bijgepraat’. U kunt ook gericht lezen door alleen de voor u relevante hoofdstukken te bekijken:

  • Aanbod in de huisartsenpraktijk
  • Praktijkondersteuner huisarts ggz (POH-GGZ)
  • Samenwerking met de ggz
  • Acute ggz
  • Deskundigheidsbevordering

Nieuwsbericht Trimbos Instituut: Gratis deelname train-de-trainer Aan de slag met Zorgpaden

- Nieuwsbericht Trimbos Instituut - 

Gaat u als zorgprofessional aan de slag met de praktische vertaling van zorgstandaarden naar zorgpaden? U kunt gratis deelnemen aan een cursus op 9 en 30 juni 2017 waarin een train-de-trainer wordt ontwikkeld om de methodiek te leren die komt kijken bij de implementatie van zorgstandaarden. 

In de loop van 2017 komt een serie van zorgstandaarden voor alle belangrijke psychische aandoeningen in de geestelijke gezondheidszorg beschikbaar.

Zorgpaden

Zorgpaden vormen de vertaling van een zorgstandaard naar de praktijk van de zorg, combineert daarin werkwijze en inhoud van zorg en is daarom een belangrijk instrument bij de implementatie van zorgstandaarden.

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), GGZ Nederland en het Trimbos-instituut voeren het project ‘Aan de slag met zorgpaden - de ontwikkeling van een train-de-trainer cursus’  uit.

In dit project ontwikkelen we een cursus train-de-trainer waarin de methodiek van de ontwikkeling van zorgpaden wordt toegepast op de Zorgstandaard Depressie & dysthymie. De methodiek van de ontwikkeling van zorgpaden houdt in dat onderzocht wordt welke wijzigingen de zorgstandaard voorstelt ten opzichte van de huidige zorg, en hoe er als organisatie handen en voeten aan gegeven kan worden.

Wanneer medewerkers in een organisatie thuis zijn in de methodiek van het ontwikkelen van een zorgpad, kunnen zij hun collega’s trainen en meenemen in deze werkwijze. Tevens kunnen zij deze methodiek inzetten voor elke volgende zorgstandaard die beschikbaar komt. Het project wordt gefinancierd door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.

Gratis cursus

In het kader van de ontwikkeling van deze train-de-trainer wordt de cursus in juni gratis aangeboden (een pre-test). De cursus vindt plaats op het Trimbos-instituut en bestaat uit twee dagdelen, namelijk vrijdag 9 juni van 09.00 uur tot 14.00 uur en vrijdag 30 juni van 09.00 uur tot 14.00 uur. Tijdens de bijeenkomsten wordt de cursus ook geëvalueerd, zodat de cursus op grond hiervan kan worden bijgesteld.

De train-de-trainer cursus is bedoeld voor medewerkers met een sleutelrol in de kwaliteitsontwikkeling binnen hun organisatie in de GGz, verantwoordelijk of betrokken bij de implementatie van zorgstandaarden.

Aanmelden

Heeft u interesse? Neem contact op met Daniëlle Volker (). Geef bij uw aanmelding aan wat de reden is dat u deze train-de-trainer wilt volgen. Er is plek voor maximaal acht personen. Aanmelden is mogelijk tot 8 mei.

Depressiedeal

Tijdens de conferentie Alles is Gezondheid in februari hebben 19 organisaties de depressiedeal getekend, waaronder de Landelijke Vereniging POH-GGZ. Deze deal is met 19 partijen met als doel om het aantal mensen met depressie fors terug te dringen. Zie de website van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor meer informatie. 

- Nieuwsbericht Minister Schippers 

- De Depressiedeal 

- De kamerbrief over meerjarenprogramma depressiepreventie 

conferentie AIG 15 02 2017.101

Social Media

facebook-3-64linkedin-3-64

twitter-64youtube-64

Contact

Landelijke Vereniging POH-GGZ
Postbus 39
8600 AA Sneek

Lid worden?

Wilt u lid worden van de Landelijke Vereniging POH-GGZ? Klik dan hier om u aan te melden.