Bericht KPMG Plexus: Uitnodiging focusgroepen Monitor generalistische basis GGZ

- bericht vanuit KPMG Plexus -

Uitnodiging focusgroepen Monitor generalistische basis GGZ

In opdracht van het Ministerie van VWS voert KPMG Plexus in samenwerking met Vektis de monitor generalistische basis GGZ (GB-GGZ) uit. Hierbij onderzoeken zij de effecten van de invoering van de GB-GGZ. Naast het analyseren van kwantitatieve gegevens, voert KPMG Plexus ook kwalitatief onderzoek uit. Voor dit deel van het onderzoek organiseren zij vijf focusgroepen rondom twee thema’s: 

1.      Invulling van de rol van de POH-GGZ in de keten

2.      Zorg voor de chronische doelgroep.

Graag nodigt KPMG Plexus u uit voor deelname aan een focusgroep. Hieronder treft u beknopte informatie over de focusgroepen en een uitnodiging tot deelname.

Informatie focusgroepen

Hieronder geven we wat korte informatie over de focusgroepen:

1.      Focusgroep Rol van de POH-GGZ in de keten: 

·         10 april 17:00-20:00

·         Locatie KPMG kantoor Amstelveen

·         Genodigden: Huisartsen, POH’s-GGZ en cliënten

·         Het doel van de focusgroepen is het verzamelen van kennis en ervaringen met de rol van de POH-GGZ vanuit verschillende partijen. Voorbeelden van onderwerpen die tijdens de focusgroepen aan bod kunnen komen zijn verschillen in invulling van de rol van de POH-GGZ, afbakening van de rol van de POH-GGZ, invulling van de GB-GGZ en invloed van de wachtlijsten op de invulling van de rol van de POH-GGZ. Het exacte programma van de focusgroep wordt in overleg met de klankbordgroep van de monitor GB-GGZ bepaald. De onderwerpen worden afgestemd op actuele vragen uit het veld en de resultaten van het data onderzoek. Voor aanvang van de focusgroep wordt het vastgestelde programma gecommuniceerd.  

2.      Focusgroep zorg voor de chronische doelgroep 1: 

·         18 april 17:00-20:00 

·         Locatie KPMG kantoor Amstelveen

·         Genodigden: Huisartsen, POH’s-GGZ, behandelaren en cliënten

·         Het doel van de focusgroep is het verzamelen van kennis en ervaringen met de zorg voor de chronische doelgroep. Voorbeelden van onderwerpen die tijdens de focusgroepen aan bod kunnen komen zijn invulling van het product chronisch in de GB-GGZ, afspraken over verwijzingen (bijvoorbeeld van chronische patiënten vanuit de gespecialiseerde GGZ naar de GB-GGZ, huisarts en POH-GGZ) en mogelijkheden tot flexibel opschalen van zorg. Het exacte programma van de focusgroep wordt in overleg met de klankbordgroep van de monitor GB-GGZ bepaald. De onderwerpen worden afgestemd op actuele vragen uit het veld en de resultaten van het data onderzoek. Voor aanvang van de focusgroep wordt het vastgestelde programma gecommuniceerd.

3.      Focusgroep zorg voor de chronische doelgroep 2: 

·         20 april 17:00-20:00

·         Locatie KPMG kantoor Amstelveen

·         Genodigden: Huisartsen, POH’s-GGZ, behandelaren en cliënten

·         Het doel van de focusgroep is het verzamelen van kennis en ervaringen met de zorg voor de chronische doelgroep. Voorbeelden van onderwerpen die tijdens de focusgroepen aan bod kunnen komen zijn invulling van het product chronisch in de GB-GGZ, afspraken over verwijzingen (bijvoorbeeld van chronische patiënten vanuit de gespecialiseerde GGZ naar de GB-GGZ, huisarts en POH-GGZ) en mogelijkheden tot flexibel opschalen van zorg. Het exacte programma van de focusgroep wordt in overleg met de klankbordgroep van de monitor GB-GGZ bepaald. De onderwerpen worden afgestemd op actuele vragen uit het veld en de resultaten van het data onderzoek. Voor aanvang van de focusgroep wordt het vastgestelde programma gecommuniceerd.

Wat vraagt KPMG Plexus van u?

KPMG Plexus nodigt u graag uit voor deelname aan één van de bovenstaande focusgroepen. Zij horen graag uiterlijk woensdag 15 maart 2017 van u of u geïnteresseerd bent in deelname aan de focusgroep. Voor het doorgeven van uw deelname aan een focusgroep en praktische of inhoudelijke vragen over de focusgroep kunt u contact opnemen met Renée de Valk ( ).

Social Media

facebook-3-64linkedin-3-64

twitter-64youtube-64

Contact

Landelijke Vereniging POH-GGZ
Postbus 39
8600 AA Sneek

Lid worden?

Wilt u lid worden van de Landelijke Vereniging POH-GGZ? Klik dan hier om u aan te melden.