Bericht van de commissie POH-GGZ ZZP: Voortgang overeenkomst HA/POH-GGZ ZZP zonder Big

29 april 2016 

Beste collega’s ZZP zonder Big registratie,

Voor wie het nog niet eerder gelezen zou hebben: wij zijn in gesprek met de juridische afdeling van de LHV die met de Belastingdienst succesvol heeft samengewerkt aan een overeenkomst voor HA - POH-GGZ ZZP met Big registratie. Deze is inmiddels op de belastingsite te vinden, zie link

LHV wil enige ondersteuning geven om ervoor te zorgen dat er ook voor ons een goedgekeurde modelovereenkomst komt. Als basis hebben wij de overeenkomst met Big genomen en over en weer met de LHV veranderingen aangebracht. Vandaag is door ons nieuw commentaar ingeleverd en daarover zal LHV zeker hun visie laten weten. Mogelijk zijn we daarna zover dat de LHV met hun accountant BDO kan overleggen en daarna het concept aan de Belastingdienst voorleggen. Onze groep bestaat inmiddels uit 20 personen. Over 2 weken zullen we een nieuwe update van de voortgang geven.

 
Met vriendelijke groeten,
 
Hans Zwaal en Ronald Huiskens

Coordinatoren POH-GGZ ZZP 

Lancering toolkit ‘E-mental health in de huisartspraktijk’

Er is veel belangstelling voor digitale ondersteuning bij de begeleiding en behandeling van patiënten met psychische klachten in de huisartsenpraktijk.
Tegelijkertijd zijn er ook veel vragen: waar te beginnen? Wat is goede digitale hulp? Welk aanbod is er?
Om huisartsen en praktijkondersteuners hiermee te helpen ontwikkelde het Trimbos-instituut de toolkit ‘E-mental health in de huisartspraktijk’.

Inhoud toolkit

De toolkit bevat:
• Argumenten en informatie over waarom sommige patiënten met e-mental health programma’s goed behandeld kunnen worden;
• Het online aanbod op het gebied van depressieve klachten, angstklachten en alcoholproblematiek;
• Gerelateerd aanbod op het gebied van piekeren, slaapproblemen en stress;
• Een overzicht van aanbieders en een checklist voor de keuze van een aanbieder;
• Informatie over de kwaliteit en effectiviteit van e-mental health. Hier komt ook het Onlinehulpstempel.nl ter sprake, een hulpmiddel om de kwaliteit van online hulpaanbod te beoordelen;
• Informatie over financiering;
• Een stappenplan en tips om te starten met e-mental health en te implementeren;
• Filmpjes waarin deskundigen hun ervaringen delen.

Totstandkoming toolkit

Het Trimbos-instituut krijgt de laatste jaren steeds meer vragen van huisartsen en praktijkondersteuners GGZ over e-mental health. In 2014 hebben wij in opdracht van het ministerie van VWS breed geïnventariseerd wat huisartspraktijken nodig hebben om e-mental health vaker in te zetten. Die resultaten dienden als eerste input voor de ontwikkeling van de toolkit. Met een werkgroep waarin het NHG, de Landelijke Vereniging POH-GGZ en het ROS-netwerk GGZ participeerden, is de toolkit tot stand gekomen. Daarnaast hebben verschillende huisartsen, kaderhuisartsen GGZ en POH’s-GGZ kritisch meegekeken.

De toolkit is te vinden op www.huisarts-emh.nl

E-mental health volgens het NHG

In het recent uitgebracht NHG/LHV Standpunt GGZ in de huisartsenzorg is aangegeven dat e-mental-health een aanvulling kan zijn op de begeleiding en behandeling van patiënten met psychische problemen, mits het digitale programma is ingebed in een relatie met huisarts of POH-GGZ en passend bij de patiënt wordt ingezet. De effectiviteit van e-mental health is onder meer afhankelijk van de vaardigheden en mogelijkheden van de patiënt om met digitale informatie te kunnen omgaan en de motivatie. In een aantal NHG-Standaarden is gewezen op mogelijke e-health toepassingen waarvan de effectiviteit is aangetoond.

Meer informatie

Agnes van der Poel, , 030 2959 395
Projectleider, Trimbos-instituut

Zie ook de volgende websites:
Toolkit e-mental health in de huisartsenpraktijk
Trimbos
Dossier e-health
Dossier ggz
Digitale ggz in de huisartsenpraktijk

Toolkit

Foto toolkit

V.l.n.r.: Brigitte Boon en Agnes van der Poel (Trimbos-instituut), Erwin Eisinger (Ministerie van VWS),
Odile Smeets (Trimbos-instituut), Jaco van Duivenboden (NHG) en Lidewij Wind (PsyHAG).

Cao Huisartsenzorg 2015-2017 beschikbaar

- Bron website LHV

De CAO Huisartsenzorg 2015-2017 en de daarbij horende Functiewaardering Huisartsenzorg zijn online beschikbaar. In een duidelijk opgemaakte pdf vindt u alle nieuwe arbeidsvoorwaarden en salaristabellen voor praktijkassistenten, apothekersassistenten en praktijkondersteuners in dienst van een huisarts. Deze cao geldt ook voor het personeel op huisartsenposten. 

Zie het nieuwsitem op de website LHV voor meer informatie.

NHG/LHV-standpunt Geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenzorg

Het Standpunt Geestelijke Gezondheidszorg in de huisartsenzorg is zowel door de Algemene Ledenvergadering van het NHG als de LHV-Ledenraad bekrachtigd. Het is een onderbouwde uitwerking van de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2020 voor de zorg voor patiënten met psychische, psychosociale en psychiatrische problematiek als onderdeel van integrale generalistische huisartsenzorg. Hierbij is rekening gehouden met het in 2014 ingevoerde GGZ-stelsel. In het Standpunt zijn de uitgangspunten, de werkwijze en de rol van de huisartsenzorg in de GGZ-keten beschreven.

Belangrijke punten van het Standpunt zijn:

- het behoud van de huisartsgeneeskundige aanpak bij patiënten met psychische problemen;

- de kritiek op het DSM-label als criterium voor verwijzing;

- het investeren in een goed werkend team van huisarts en POH-GGZ;

- de noodzaak van directe verwijsmogelijkheden bij actuele problematiek;

- de mogelijkheid van de huisarts om de overname van een patiënt met chronische problematiek van de gespecialiseerde ggz te kunnen weigeren.

Het Standpunt geeft een inhoudelijk kader op basis waarvan ingezet is op duurzame en hoogwaardige zorg voor patiënten met psychische problematiek. Om de beschreven visie in alle opzichten te kunnen realiseren zijn passende randvoorwaarden noodzakelijk evenals investeringen in scholing, deskundigheidsbevordering en samenwerking. Lees hier het volledige document: NHG/LHV-standpunt Geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenzorg 

Speciaal voor POH's-GGZ

Op onze website staan regelmatig berichten van instanties die oproepen voor onderzoek onder onze leden of meningen van POH's-GGZ willen weten.
Op dit moment staan er nieuwe oproepen op van het NIVEL en het NHG.
Van harte aanbevolen! Kijk onder het tabblad 'Meedoen'

Een ander nieuwtje is dat het eerste 'Handboek voor POH-GGZ' binnenkort wordt uitgebracht. Deze is geschreven door o.a. POH's-GGZ zelf. Voor meer informatie klik hier

Social Media

facebook-3-64linkedin-3-64

twitter-64youtube-64

Contact

Landelijke Vereniging POH-GGZ
Postbus 39
8600 AA Sneek

Lid worden?

Wilt u lid worden van de Landelijke Vereniging POH-GGZ? Klik dan hier om u aan te melden.