Nieuws uit regio Gelderland: POH bijeenkomst over samenwerken, eenzaamheid en rouw

door Dorris van der Velden, POH-GGZ
Donderdag 19 november jl. kwamen 52 praktijkondersteuners somatiek en GGZ uit de regio Gelderland (Caransscoop) bijeen om met elkaar te netwerken en dieper op de onderwerpen samenwerken, eenzaamheid en rouw in te gaan.
Samenwerking, afstemming en overleg is van essentieel belang om patiënten verder te helpen. Goede samenwerking tussen POH-S en POH-GGZ kan de kwaliteit van zorg aanmerkelijk verbeteren, zeker als het gaat om patiënten die te maken hebben met rouw en eenzaamheid.
De avond startte met een verhaal uit de praktijk over hoe Jan, een man van 75 jaar, te maken heeft met eenzaamheid en rouw.
Tijdens een vraaggesprek met Ella van Male en Dorris van der Velden werden de functies van POH-S en POH-GGZ uitgediept. Ook werd duidelijk hoe zij zelf samenwerking in de eigen praktijk hebben opgepakt en georganiseerd hebben. Ella is POH-S en bestuurder bij de NVvPO en Dorris is POH-GGZ en regiovertegenwoordiger bij de landelijke vereniging POH-GGZ.
Jeannette Rijks verzorgde een presentatie over eenzaamheid: wat is eenzaamheid en hoe beïnvloedt eenzaamheid het dagelijkse leven van de patiënt.
Anita Hooyman liet tijdens de avond de praktijkondersteuners zelf ervaren wat het verschil is tussen verlies en rouw. Anita reikte handvatten aan om zelf aan de slag te gaan met rouw in de huisartsenpraktijk.
Verdieping en vervolg
De bijeenkomst werd door Caransscoop georganiseerd nadat uit een behoeftepeiling de belangstelling voor de onderwerpen samenwerken, rouw en eenzaamheid bleek. In de toekomst wordt voor de organisatie van deze netwerk- en verdiepingsavonden samenwerking gezocht met de NVvPO, de landelijke vereniging POH-GGZ en praktijkondersteuners uit het werkveld. Uit de evaluaties blijkt dat er behoefte is aan een vervolgbijeenkomst.

Deelname aan een kwaliteitswerkgroep?

De LV POH-GGZ wordt heel regelmatig gevraagd POH´s -GGZ af te vaardigen naar werkgroepen om richtlijnen, standaarden en protocollen te ontwikkelen of deel te nemen aan projecten waar de inbreng van POH´s-GGZ gewenst wordt. De verzoeken komen uit organisaties als het NHG, het Trimbos instituut en vergelijkbare, meestal landelijk werkende instellingen en soms ook regionale clubs.
Het is een mooie kans om naast het uitvoerende werk als POH-GGZ ook inhoudelijke en beleidsmatige invloed te hebben op dit vakgebied.
We roepen jullie op om je aan te melden als je voor zo´n bijdrage of taak in aanmerking wilt komen. Meestal wordt er gewerkt met een vacatiegelden regeling en reiskostenvergoeding. Qua tijdsinvestering varieert dit; er zal ongeveer één keer per maand of in één keer in de zes weken een bijeenkomst zijn waarvoor er vacatiegeld beschikbaar is. Daarnaast zijn er leesverzoeken en worden er reacties gevraagd op conceptteksten.
We blijven het belangrijk vinden dat POH´s-GGZ zelf meedenken over en meewerken aan de ontwikkeling van al die instrumenten die voor onze functie worden ontwikkeld. De eigen POH-GGZ praktijk wordt er zodoende meer in betrokken.
Wij zoeken regelmatig deelnemers voor Kwaliteitswerkgroepen. Ben je lid van de LV POH-GGZ en ligt je hart bij kwaliteit?
Stuur dan een mail
Uitgebreide informatie over bepaalde werkgroepen kan worden toegestuurd worden op aanvraag:
houd ook de LinkedIn - en Facebook -pagina van de LV POH-GGZ in de gaten!

Minister: definitief geen extra geld voor POH-GGZ

 

Minister Schippers heeft definitief laten weten geen extra geld vrij te maken voor de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk. Wel wordt in 2016 gekeken of er geld vanuit het GGZ-budget kan worden overgeheveld naar het huisartsenbudget, op basis van de zorg die huisartsen van de GGZ overnemen. 

Zie artikel LHV voor meer informatie

Gezocht: zeshonderd huisartsondersteuners

De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) zoekt zeshonderd ervaren zorgprofessionals die willen overstappen naar de huisartsenzorg. Mensen die uiterlijk 30 september 2016 met een opleiding starten om zich om te scholen, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van 800 euro in de opleidingskosten.

Steeds meer taken verschuiven van de tweedelijnszorg naar de huisartsenzorg (substitutie) waardoor behoefte is aan meer medewerkers in ondersteunende functies, zoals doktersassistenten en praktijkondersteuners somatiek en ggz. In de huisartsenzorg is sprake van personele groei, terwijl in andere zorgbranches juist sprake is van personele krimp. Daarom maakt de SSFH zich in de campagne 'Nieuwe zorg, nieuwe kansen' sterk voor het werven van zeshonderd zorgprofessionals uit andere branches. Het gaat om onder meer verpleegkundigen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen, sociaal pedagogisch hulpverleners en maatschappelijk werkers. Zij kunnen zich laten omscholen tot doktersassistent(e), praktijkondersteuner somatiek of praktijkondersteuner ggz.

In de arbeidsmarktcampagne staat de diversiteit van het werk centraal. "Van de eerstelijnszorg maakt veelal een zeer diverse patiëntengroep gebruik. Medewerkers hebben daarom te maken met een grote verscheidenheid aan zorgvragen en veel verantwoordelijkheid. Geen dag is dezelfde", zegt SSFH-voorzitter Leon Vincken. Centrale punt van de campagne is een website met informatie en inspiratie over het werken in de huisartsenzorg. Een opleidingsinstituut in de regio neemt contact op zodra iemand laat weten de overstap te willen maken. Omdat stageplaatsen cruciaal zijn om de opleiding met succes te kunnen afronden, heeft de SSFH werkgevers opgeroepen deze beschikbaar te stellen.
Meer informatie hierover in onze nieuwsbrief van november.

Bericht van de accreditatiecommissie LV POH-GGZ

 

Namens: Annemarie Pucks en Sandra van Burk 
Met trots mochten wij als accreditatiecommissie donderdag 24 september een bloemetje aanbieden bij de organisatie Solutions. Deze organisatie gespecialiseerd in verslavingszorg heeft als eerste het gehele accreditatieproces van de LV POH-GGZ doorlopen. 
Aan het einde van de nascholing kregen wij de gelegenheid om het bestuur te bedanken en te feliciteren. De deelnemers van deze nascholing waren positief over de inhoud, voelen zich zekerder om te gaan werken met deze doelgroep, zijn geprikkeld door nieuwe theorie en praktijkvoorbeelden. 
Dat is natuurlijk ons doel; kwalitatief goede nascholingsactiviteiten op de kaart krijgen. Wij hopen met ons accreditatiesysteem dit te blijven waarborgen. Zie hier voor meer informatie 

 

foto

Social Media

facebook-3-64linkedin-3-64

twitter-64youtube-64

Contact

Landelijke Vereniging POH-GGZ
Postbus 39
8600 AA Sneek

Lid worden?

Wilt u lid worden van de Landelijke Vereniging POH-GGZ? Klik dan hier om u aan te melden.