POH-GGZ

Nascholing “Het gewicht van AD(H)D”

Terug naar agenda overzicht
Betreft: Nascholing “Het gewicht van AD(H)D”
 
 Geachte mevrouw/heer,
 
 Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen aan de nascholing "Het gewicht van AD(H)D".
 In deze presentatie geeft dokter Marja van der Vorst (kinderarts- klinisch farmacoloog) inzicht in de prevalentie van obesitas in de AD(H)D populatie en de pathogenese van obesitas bij AD(H)D.
 De nascholing wordt gehouden op:
 
 28 juni 2021, locatie: Van der Valk Den Haag-Nootdorp

Het programma
 18.00 uur Ontvangst met broodjes en soep
 18.30 uur Deel 1 workshop:
 Prevalentie van obesitas in de AD(H) populatie
 Pathogenese van obesitas bij AD(H)D
 20.00 uur Pauze
 20.15 uur Deel 2 workshop:
 Het effect van dosering methylfenidaat in mg/kg op het gewicht, de lengte-sds en BMI-SDS
 21:15 uur Casuïstiek en discussie
 21:45 uur Einde
 
 Medice stelt uw aanwezigheid op prijs. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 
 U kunt deze uitnodiging doorsturen naar uw collega’s, mits voorschrijfbevoegd en met toestemming van diens huisarts is ook de POH-GGZ welkom.
 
 Accreditatie is voor 3 punten toegekend door de ABAN, cluster 1, 2 en 3 (huisartsen, specialisten oudergeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten (ABC1), NVvP, NVK, AbSg, VVGN), de V&VN en de LV POH-GGZ.

U kunt zich online inschrijven door middel van de volgende link:
www.nascholingenmedicebv.nl/hetgewichtvanadhd-28juni2021
Wij hopen u op 28 juni 2021 te mogen begroeten.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jaco Sipkema, 
Key Account Manager 
j.sipkema@medice.nl 
06-22 34 74 62