POH-GGZ

Weerbaarheid en veerkracht - Versterken waar nodig in de leefwereld van jongeren

Terug naar agenda overzicht
Op deze dag verkennen we hoe weerbaar jongeren zijn, ondanks keuzestress en verwachtingen. Met experts gaan we in op hoe professionals de veerkracht van jongeren kunnen versterken én wanneer je mag (of moet?) vertrouwen op de kracht van deze generatie. Met de sprekers gaan we in dialoog over het dunne balanceerdraad tussen voorkomen dat het uit de hand loopt en onnodig problematiseren. En hoe staat de jeugd er eigenlijk zelf in?

Onder voorzitterschap van Merel van Dorp, journalist en auteur op het gebied van kinderen en gezinnen in kwetsbare of risicovolle omstandigheden, komt onder andere aan bod:

  • Biedt de huidige tijdgeest een goede basis voor welzijn of moeten jongeren zich schrap zetten voor een onzekere toekomst?
  • Wat biedt de online wereld en wanneer wordt deze online belevingswereld écht problematisch?
  • Hoe help je jongeren die leven met gevoelens van eenzaamheid?
  • Hoe betrek je jongeren in een gezonde leefstijl?
  • Wat als er (óók) psychiatrische behandeling nodig is? Hoe kom je dan tot samenwerking tussen jongere en verschillende (in)formele hulpverleners?
Accreditatie
Toegekend door ABSG (4 pnt), Kwaliteitsregister V&V (5 pnt), LV POH-GGZ (6 pnt) NIP/NVO (ook geldig voor SKJ) (4 pnt herregistratie/2 pnt opleiding)

Doelgroep
Psycholoog, orthopedagoog, kindercoach, jeugdhulpverlener, jeugdarts, jeugdverpleegkundige, POH-GGZ, kinderarts, social pediater; andere belangstellenden van harte welkom

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt: € 249
 Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst: € 279