5-daagse Leergang 'Lichaamsgerichte interventies bij stress doorbreken, kiezen en begrenzen'

De lichaamstaal systematisch te leren lezen levert waardevol gereedschap op. Iemands woorden vertellen maar een deel van het verhaal. In deze leergang leer je lichaamsgerichte interventies te geven bij genoemde actuele thema’s. Je leert interactief en aan den lijve en de tools zijn verwerkt in handzaam materiaal (zoals werkbladen, oefenseries en poster), direct te gebruiken met cliënten. De poster 7-kwaliteitenpalet® en stress is inbegrepen.

“A starting point of therapy for me is, that the body cannot lie.
 
I mean that you can lie in your mind. You can lie in your words, you can even lie to yourself but the body does not connect to that. It just won’t participate.
Rather it’s a tool for diagnosis and finding out where somebody really is.
Although you may do the opposite of what you really feel -like smiling when you are sad-, this doesn’t work for long. The body won’t participate. You can do it for a while but eventually you get stuck.''
Ruth Meyer


In deze leergang leren ervaren professionals lichaamsgericht te werken met de actuele thema’s stress reguleren en doorbreken, keuzes maken en begrenzen. De leergang bevat een compacte bundeling van lichaamsgerichte diagnostiek en lichaamsgerichte interventies, die toepasbaar zijn in je werk als begeleider. Je leert de lichaamstaal te lezen en direct uit te nodigen naar betekenisgeving.

De leergang bestaat uit 2 compacte modules van ieder 2,5 dag. Bewust is 80% van het programma live, zodat je de methodieken aan de hand van genoemde actuele thema’s zelf ervaart. Je leert aan den lijve observeren en interveniëren. 

Programma 
Module Lichaamsdiagnostiek en interventies bij stress doorbreken
Je leert vroegtijdig stress op te merken ter preventie; stresspatronen in lichaamsdynamieken en lichaamstaal bij jezelf en anderen objectief en feitelijk waar te nemen en stresspatronen te reguleren en te doorbreken.
 • Online dagdeel op 17 maart 2023 (9.30 – 13.00 uur):
   ‘Stresspatronen reguleren naar veerkracht ’
 • Aansluitend is het film- en audiomateriaal beschikbaar in de online leeromgeving
 • Live trainingsdag op 30 maart 2023 (9.30 – 17.00 uur)
   ‘Stresspatronen en lichaamsdiagnostiek’
 • Live trainingsdag op 31 maart 2023 (9.30 – 17.00 uur)
   ‘Stress-gerelateerde levensthema’s en lichaamsgerichte interventies’
 
Programma 
Module Lichaamsgerichte interventies bij gezond begrenzen en keuzes maken
Je leert disbalans en balans van de kernkwaliteiten herkennen aan lichaamssignalen, cognitie en gedrag, versterken van associatie (i.t.t. dissociatie) en lichaamsgerichte interventies toepassen m.b.t. gezonde grenzen en keuzes maken.

 • Online dagdeel 9 juni 2023 – 9.30 – 13.00 uur
   Keuzes maken vanuit innerlijke ordening in Hoofd-Hart-Buik
 • Aansluitend is het film- en audiomateriaal beschikbaar in de online leeromgeving
 • Live trainingsdag 23 juni 2023- 09.30 – 17.00 uur
   ‘Felt sense’ in Hoofd-Hart-Buik en herkennen van overlevingspatronen bij begrenzen en keuzes maken’
 • Live trainingsdag 24 juni 2023 – 09.30 – 17.00 uur
   ‘vervolg keuzes maken en leren begrenzen ( ‘ja’ en ‘neen’)’
Intake
Voorafgaand aan de leergang heb je een intake inclusief BodyMindScan© van 1,5 uur. De BodyMindScan© geeft je inzicht in je onderliggende gedrags- en energiepatronen en geeft focus op je leerdoelen. Tijdens deze persoonlijke intake wordt ook helder of deze leergang voor jou passend en geschikt is. 

Accreditaties
30 punten
LV POH-GGZ, Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP, Accreditatiebureau NIP A&O | A&G, Kwaliteitsregister psychotherapie (NVP), NOBCO

Meer informatie, vragen en aanmelden
·         www.annetvanlaar.nl
·         06 38 25 83 66

Meer nascholingen