Basiscursus Cognitief Gedragstherapeutisch Werker VGCt voor de POH-GGZ

In deze praktische cursus gedragstherapie voor gedragstherapeutisch werkers POH-GGZ maken de deelnemers kennis met de gedragstherapeutische manier van denken en doen. Centraal in de cursus staan de systematische, op leertheorie gefundeerde, analyse van klachten en probleemgedrag en het ontwerpen van daarop aansluitende behandelplannen. Daarnaast zal vooral geoefend worden met belangrijke cognitief gedragstherapeutische behandelprocedures en besteden we aandacht aan de theorie en praktijk van diagnostiek en (protocollaire) behandeling van enkele veel voorkomende stoornissen zoals angst- en stemmingsstoornissen en problematiek die de POH-GGZ'ers vaak tegenkomen. De nadruk ligt bij het aanleren en intrainen van de basistechnieken.
 
Deze opleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker VGCt is speciaal ontwikkeld voor de POH-GGZ en erkend door de VGCt. De cursus kan een eerste onderdeel vormen van het traject om zich te laten registreren tot Cognitief Gedragstherapeutisch Werker VGCt®. 
 
De opleiding start in september 2023. Kijk voor meer informatie op https://www.rino.nl/cursus/basiscursus-cognitief-gedragstherapeutisch-werker-vgct-voor-de-poh-ggz

Meer nascholingen