Psycho-educatie bij ASS - 8 & 22 november 2022

Tweedaagse cursus voor de begeleiding bij kinderen en jongeren met autisme
 
ASS (autisme spectrum stoornis) komt ongeveer bij 1% van de Nederlandse bevolking voor. 
De manifestatie van symptomen ‘passend’ bij ASS is erg gevarieerd in mate van vaardigheden, intelligentie en behandelbaarheid. Daarnaast hebben jongeren vaak moeite met één of meer van de executieve functies.
 
Door dit scala aan symptomen en de diversiteit in gradatie hiervan, kunnen verschillende problemen ontstaan op het gebied van ontwikkeling (b.v. taal) en de reactie op sensorische prikkels. Ook gedrags- en angststoornissen en problemen in stressregulatie komen vaak voor.
 
De tienerjaren en de puberteit zijn een kwetsbare periode voor kinderen met ASS. Onder jongeren met autisme is er een hoge mate van uitval. De inzet van psycho-educatie kan hierbij helpen. De effecten van psycho-educatie zijn tweeledig; enerzijds wordt de jongere begeleid in het onderzoeken van zijn eigen autisme en krijgt handvatten om hier een weg in te gaan vinden. Door deze basis te leggen en inzicht in zijn eigen autisme te vergroten, kan hij het anderzijds beter verwoorden en uitleggen aan zijn directe omgeving, waardoor de omgeving ook weer beter kan inspelen op de jongere met ASS.
 
Help kinderen en jongeren met ASS hun eigen weg in het leven te vinden en hun weerbaarheid en veerkracht te vergroten en schrijf u in!
 
Leer meer over:
·         Wat is autisme, een andere kijk: Theorie & verklaringsmodellen
·         Hoe werkt autisme in het brein en welke effecten heeft dit?
·         Wanneer en hoe kunt u psycho-educatie bij ASS inzetten?
·         Oplossingsgerichte gespreksvoering
·         Een ervaringscircuit
 
Door middel van theorie en praktijkoefeningen krijgt u kennis van recente inzichten op het gebied van ASS en diagnostiek en leert u hoe u psyco-educatie in kunt zetten bij kinderen en jongeren met ASS!
 
Data: dinsdag 8 en 22 november
Locatie: La Vie Meeting Center, Utrecht
Meer informatie: https://bit.ly/3v4Nuov

Meer nascholingen