Seksualiteit en intimiteit in de GGZ

Werken aan je seksuologische VAK (Vaardigheden/Attitude/Kennis)

2 oktober en 16 oktober bij Psy-zo in Groningen

Seksuele gezondheid is belangrijk en draagt bij aan de algehele gezondheid en kwaliteit van leven van jong tot oud. Seksualiteit is echter een onderwerp wat weinig in de spreekkamer aan bod komt. Er is hierbij een terughoudendheid bij zowel de cliënt als de hulpverlener. Dit kan zijn vanwege schaamte, ongemak of onzekerheid. Of omdat je niet goed weet met welke woorden je erover kunt praten. Daarnaast kan seksualiteit een taboeonderwerp zijn. Bovendien kunnen faalangst, misvattingen en kennistekorten, oordelen en strenge normen meespelen. Het praten over seksualiteit kan als bedreigend ervaren worden wat het onprettig maakt om er met anderen over te spreken. Onderzoek toont aan dat bij mensen met psychische klachten een kwart van de klachten verklaard kan worden door seksuele gezondheidsproblemen, zowel in het hier en nu, als op grond van het verleden. Psychische klachten hebben op hun beurt vaak weer een negatief effect op de seksualiteit en intimiteit.

Omdat seksuele zorgen en problemen in de meerderheid van de gevallen niet ongevraagd door de cliënt naar voren worden gebracht, vraagt dit om een proactieve houding van de hulpverlener om bij elk gezondheidsprobleem, dan wel medicamenteuze behandelinterventie, enkele screenende vragen over seksuele gezondheid te stellen.

In deze basiscursus leer je waarom praten over vraagstukken rondom seksualiteit met je cliënt belangrijk is en hoe je seksualiteit bespreekbaar maakt (incl. het afnemen van een seksuele anamnese). Ook sta je stil bij je eigen seksuele normen en waarden in relatie tot de doelgroep waarmee je werkt.

Tijdens de cursus wordt stilgestaan bij zowel de gezonde seksuele en genderidentiteitsontwikkeling, als de seksuele disfuncties en parafiele stoornissen. Tevens leer je wat te doen met datgene wat er ter tafel komt. Er wordt zowel besproken wat jij als hulpverlener zelf kan behandelen en wanneer te verwijzen naar een seksuoloog.

De cursus is interactief en ervaringsgericht, biedt ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek, middels rollenspelen wordt de theorie eigen gemaakt.

Voor meer informatie en inschrijving:
https://www.psy-onderwijs.nl/programma/seksualiteit-en-intimiteit-in-de-ggz/?instance=596&cs=2caff

Meer nascholingen