Tweedaagse cursus ‘Zingeving in het werk van de Praktijkondersteuner Huisarts GGZ (POH-ggz)’

Een tweedaagse cursus speciaal voor praktijkondersteuners GGZ over de begeleiding bij existentiële ervaringen en levensvragen. De cursus is ontwikkeld door praktijkondersteuners GGZ en geestelijke verzorgers in een onderzoeksproject van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

Als praktijkondersteuner GGZ (POH ggz) werk je in de huisartsenpraktijk vaak met patiënten die zijn vastgelopen. Hoe begeleid je patiënten met hun levensvragen? En: Hoe onderhoud jij zin in jouw werk? Deze tweedaagse cursus van de UvH Academie is speciaal ontwikkeld voor praktijkondersteuners GGZ en gaat in op de begeleiding bij existentiële ervaringen en levensvragen. 
 
Een klachtgerichte en actieve of oplossingsgerichte benadering kan dan heel effectief zijn. Maar het komt ook vaak voor dat je patiënt een ervaring deelt die om een andere vorm van aandacht vraagt. Dan kan het gaan om het delen van kwetsbaarheid, een behoefte om echt gezien en gehoord te worden, verwarring over wat het leven met iemand doet.  Het zijn vragen die verder reiken, zoals de vraag naar betekenis of persoonlijke zingeving. Soms valt er eigenlijk niets op te lossen maar wordt er vooral een appèl gedaan op jou als mens.
 
Er is aandacht voor het ontdekken, beluisteren en ingaan op de soms bedekte behoefte aan zingeving bij jouw patiënt. Daarnaast wordt er ingegaan op jouw persoonlijke behoefte aan inspiratie en zingeving in jouw werk.
 
Inhoud
Deze cursus is ontwikkeld door praktijkondersteuners GGZ en geestelijke verzorgers in een onderzoeksproject van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. In dit project onder leiding van prof. dr. Gaby Jacobs, is intensief gewerkt aan het delen van werkervaring, professie en kennis in het verkennen van zingevingsthema’s voor het werken in de huisartsenpraktijk.
 
Voor wie?
In het bijzonder voor Praktijkondersteuners van Huisartsen (POH) GGZ en geestelijk verzorgers. 
 
Docenten
  • Dr. Suzette van IJssel, humanisticus en geestelijk verzorger aangesloten bij Zin in Utrecht (Centrum voor Levensvragen)
  • Drs. Ria Mous, GZ-psycholoog en voormalig hoofddocent RINO-opleiding POH GGZ
  • Prof. dr. Gaby Jacobs, hoogleraar Geestelijke Verzorging, Universiteit voor Humanistiek
 
Programma
  • De eerste dag begint met een ochtend over “Zingeving in jouw professionaliteit als POH GGZ”. In de middagbijeenkomst gaat het om “Herkennen van en werken met zingevingsvragen van je patiënt”.
  • Op de tweede dag staat in ochtend de “Bewustwording van eigen innerlijke ruimte in contact met patiënten” centraal. De middagbijeenkomst draait om “Werken met meerdere perspectieven: het medisch-psychologische perspectief en het existentiële perspectief”.

De werkvormen in deze cursus zijn gevarieerd en ontleend aan het samenwerkend leren, zoals POH GGZ en geestelijk verzorgers tijdens het actieonderzoek hebben toegepast.
 
Wanneer en waar?
Data: donderdag 23 en 30 maart 2022
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Aantal deelnemers: minimaal 10
Locatie: Universiteit voor Humanistiek in Utrecht
 
Kosten en accreditatie
Accreditatie: aangevraagd bij LV POH-GGZ
Kosten: €495,- voor deze tweedaagse training.
 
Aanmelden via

Meer nascholingen