POH-GGZ

Ervaren POH GGz/ Verpleegkundig specialist GGz

Terug naar vacatures
Vacature             Ervaren POH GGz/ Verpleegkundig specialist GGz         
24-32 uur/week
 
Het Gezondheidscentrum Lewenborg levert kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg aan ruim 14.000 ingeschreven wijk- en buurtbewoners. Ook de geestelijke gezondheidszorg neemt daarbij een prominente plaats in. Wij zoeken een verpleegkundig specialist of POH-GGz die complementair kan werken in een multidisciplinair team, welke bestaat uit een huisarts, en POH-GGZ, twee eerstelijnspsychologen, consulentpsychiater, psychosomatische fysiotherapeut, haptonoom en een kinderpsycholoog.
 
Functieprofiel
De POH/VS-ggz werkt in dienst van de huisartsenpraktijk en levert vraaggerichte zorg.
De POH/VS-ggz moet daarbij efficiënt kunnen omgaan met de beschikbare tijd.
 
De werkzaamheden bestaan uit:
·        Begeleiding van stabiele psychiatrische patiënten en meewerken aan het keten zorgprogramma EPA (ernstige psychische aandoeningen)
·        Intakegesprek, waarin probleemverheldering en herkennen van psychopathologie op de voorgrond staan
·        Diagnostiek met gebruikmaking van een beperkt aantal diagnostische instrumenten
·        Opstellen en uitvoeren van behandelplannen middels klacht- en oplossingsgerichte technieken
·        Geïndiceerde preventie bij kwetsbare patiënten
·        Laagfrequente begeleidingstrajecten opstellen en uitvoeren t.b.v. stabiele chronische patiënten
 
Functie-eisen
Relevante opleiding tot POH GGz of verpleegkundig specialist. (Een opleiding tot verpleegkundig specialist bestaat tot de mogelijkheden)
Aantoonbare ervaring in het behandelen van milde psychische stoornissen.
Willen investeren in samenwerking en nieuwe ontwikkelingen op ggz gebied.
 
Functievaardigheden
In staat zijn een adequate behandelrelatie aan te gaan.
Flexibele houding, goed kunnen samenwerken & overleggen.
Reflectie op eigen handelen.
Goede verslaglegging van voortgang en eindresultaat van behandelingen.
 
Wij bieden een leuke gevarieerde baan in een dynamische werkomgeving bij een gezondheidscentrum dat koploper wil zijn op gebied van eerstelijns ggz.
De salariëring is volgens CAO-huisartsenzorg.  
 
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Mevr. A.E. Wesseling, tel. 050-5499055 
of e-mail a.e.wesseling@gcl.nl.       
Uw sollicitatiebrief kunt u voor 1 aug 2022 sturen naar Mevr. E. Stant, Kajuit 438, 9733 CZ Groningen 
of e-mail e.stant@gcl.nl