Praktijkondersteuner ggz-huisarts

Oirschot
24 uur per week
Per 22 augustus 2022
Rijksoverheid
5688 GN
Oirschot
Praktijkondersteuner ggz-huisarts
Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 
Functieomschrijving
Als ervaren praktijkondersteuner voor een ggz-huisarts versterk jij het gezondheidscentrum op de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot. Belangrijk werk! Je verleent zorg aan militairen met psychosociale klachten en ondersteunt en adviseert de arts over de behandeling van de patiënt. Dat doe je door zelfstandig spreekuren te houden.
 
Je hebt als praktijkondersteuner voor een ggz-huisarts (poh-ggz) een adviserende, coördinerende en begeleidende rol op het gebied van psychische, psychosomatische en psychosociale problematiekzorg. Daarnaast begeleid je bij ons patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening in de stabiele fase, die na een behandeling door een specialist goed is ingesteld.
 
Je zet de huisartsgeneeskundige geestelijke gezondheidszorg centraal binnen de zorgketen van de geestelijke gezondheidszorg. Dat doe je door contact te onderhouden met in- en externe partijen. Maar ook met de vakgroep poh-ggz en de discipline Deelexpert. Daarnaast heb en onderhoud je een netwerk binnen en buiten de regio.
 
Je kunt zelfstandig zorg verlenen door het begeleiden en ondersteunen bij de zelfredzaamheid en ziektereductie van de patiënt. En het verlenen van interventies van zorggerelateerde preventie, gericht op de patiënt met een (chronische) psychische ziekte, met zelfredzaamheid en ziektelastreductie als doel.
 
Als poh-ggz werk je volgens de poh-ggz-richtlijnen. Daarbij heb je onder meer de volgende taken:
 
·      Je verheldert problemen.
·      Je geeft voorlichting over klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen.
·      Je geeft advies over behandeling en verwijzing.
·      Je geeft kortdurende behandeling of begeleiding in de huisartsenpraktijk.
·      Je geeft preventieve consulten om de zelfredzaamheid te vergroten en het ziekteverzuim te verminderen.
·      Je verwijst zo nodig naar de tweede lijn ggz.
·      Je regelt nazorg na behandeling in de tweede lijn ggz.
 
Functie-eisen
·      Je hebt hbo+-niveau, een relevante vooropleiding én relevante werkervaring in de (brede) ggz, aangevuld met een post-hbo-opleiding poh-ggz, of je bent bereid om deze te volgen en aan de instroomeisen te voldoen.
·      Je hebt een geldige registratie in het landelijk kwaliteitsregister poh-ggz.
·      Je hebt minimaal twee jaar relevante werkervaring in de (brede) ggz. Daarbij gaat het om gevarieerde, liefst ambulante, ervaring in de ggz met (individuele) behandel- en/of begeleidingscontacten. Bijvoorbeeld ambulant werk in de eerstelijns- of generalistische basis-ggz, maatschappelijk/psychosociaal werk en hulpverlening of sociaalpsychiatrische verpleegkunde (ambulant in de ggz of in de huisartsenpraktijk).
·      Je hebt het liefst al kennis over psychofarmaca.
·      Je hebt als poh-ggz een beroepsgeheim en werkt in het dossier van de huisarts. Je gaat daar dan ook integer mee om.
·      Je kunt zelfstandig spreekuur houden via consulten, telefonische consulten of visites, waarbij je onder supervisie van de huisarts werkt.
·      Je hebt rijbewijs B.
 
Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau: schaal 9
Maandsalaris: Min €3.005 – Max. €4.189 (bruto)
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling
Contractduur: 12 maanden
Minimaal aantal uren per week: 24
Maximaal aantal uren per week: 24
 
Overige arbeidsvoorwaarden
Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.
 
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een brutotegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering.
 
Wij vinden het ook belangrijk dat je het werken bij Defensie met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of adv-uren op te bouwen.
 
Bijzonderheden
·      Wij zijn wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid. Een diversiteit in denkwijzen, perspectieven en kwaliteiten draagt bij aan het behalen van onze missie ‘Beschermen wat ons dierbaar is’. Onze voorkeur gaat daarom uit naar nieuwe collega’s die bijdragen aan de diversiteit binnen Defensie.
·      Wij zetten ons in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren.
·      Jouw sollicitatiegegevens worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.
 
Solliciteren?
Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.