Praktijkondersteuner GGZ voor 24 uur per week

Houten
24 uur per week
Per 1 januari 2024
Maatschap huisartsen Medisch Centrum Molenzoom
De Molen 83
Houten
De huisartsen van Medisch Centrum Molenzoom zijn op zoek naar een
 
Praktijkondersteuner GGZ voor 24 uur per week
per 1 januari 2024 

Ons centrum bestaat uit 5 huisartsenpraktijken, waarin naast een collega POH GGZ, huisartsen, praktijkondersteuners somatiek en doktersassistentes werken.
Er is een intensieve samenwerking met de psychologen van Medisch Centrum Molenzoom. In het Medisch Centrum zijn ook fysiotherapeuten, diëtisten werkzaam en er is een apotheek.

Wij zoeken: 
Een enthousiaste, zelfstandige en flexibele, gediplomeerde praktijkondersteuner GGZ of iemand die opleiding tot POH-GGZ bijna afgerond heeft. 
 
Takenpakket
Tot je taken horen naast probleemverheldering, diagnostiek en psycho-educatie ook kortdurende behandelingen. Daarbij maak je gebruik van methodieken zoals oplossingsgerichte, systeem- en cognitieve gedragstherapeutische interventies.

Tevens draag je zorg voor advisering, begeleiding en ondersteuning bij eventuele doorverwijzing naar de Basis generalistische of specialistische GGZ.

In ons centrum wordt ook gewerkt met E-health en er is ervaring met groepsbijeenkomsten in samenwerking met de collega POH-GGZ.

Wij bieden je: 
Een zelfstandige, verantwoordelijke en afwisselende functie op een fijne werkplek, waar laagdrempelig overleg plaats vindt met de huisartsen.

Daarnaast faciliteren wij nascholingen, waaronder twee intervisie sessies per jaar met Houtense POH GGZ-collega’s en supervisie onder leiding van een psychotherapeut.
 
Op deze functie zijn de arbeidsvoorwaarden van de CAO huisartsenzorg van toepassing.

Je sollicitatie met motivatie en CV kun je tot en met 15 november schriftelijk richten aan Mevrouw M. Klein, praktijkmanager of via e-mail: klein@molenzoom.nl. Heb je vragen dan kun je bellen met Marion Klein, tel 06 25186654.

Voor informatie over onze praktijken kun je onze website raadplegen: