Stichting Kruispost is op zoek naar POH-GGZ

Amsterdam
8 - 16
Per 1 december 2022
Stichting Kruispost
Oudezijds Voorburgwal 129
Amsterdam
Stichting Kruispost is op zoek naar POH-GGZ
Stichting Kruispost is een 1e lijns zorgpost die sinds 40 jaar zorg verleent aan ongedocumenteerde migranten, daklozen en anderszins onverzekerden. Omdat veel vormen van zorg vaak onbereikbaar zijn voor deze groepen, bieden wij bij Kruispost een zo breed mogelijk pallet aan om mensen te ondersteunen en verder te verbinden met het algemene zorgsysteem in Nederland. De basis van Kruispost bestaat uit huisartsenzorg,hiervoor is maandag t/m vrijdag tweemaal daags een inloopspreekuur ingericht. Om de zorg volledig te kunnen uitnutten werken zij direct samen met onze maatschappelijk werkers, tandartsen, fysiotherapeute, trauma-therapeute, medische specialisten en POH-GGZ.
In verband met de wens en noodzaak om ons team uit te breiden en verstevigen zijn wij, voor 8 tot 16 uur per week op zoek naar een POH-GGZ met hart voor onze doelgroep. Je komt in een team met de maatschappelijk werkers, psycholoog en psychiater onder begeleiding van het management team en werkt zeer nauw samen met onze (huis)artsen. De patiënten die worden doorverwezen hebben vaak een verleden van trauma of geweld en bevinden zich in Nederland in een complexe en vaak trieste situatie. De wachttijden voor reguliere psychische hulp zijn lang en wij willen daarom een stevige overbrugging creëren voor de mensen uit onze doelgroep die verwezen zijn naar een reguliere GGZ instelling en/of professionele en holistischeondersteuning bieden aan hen die steun in de rug nodig hebben om weer vooruit te gaan. 
 
De taken van de POH-GGZ bij Kruispost omvat de volgende punten
a. Probleemverheldering van de psychische problematiek welke frequent sterk samenhangt met sociale en juridische problematiek (overlappend werk met maatschappelijk werkers).
b. Dossiervorming van psychische status ter ondersteuning van het medische werk van de (huis)artsen.
c. Signalering van crisissituaties of alarmsymptomen in psychische klachten.
d. Opstellen en uitvoeren vervolgstappen, zo nodig in overleg met psycholoog, psychiater of medisch manager.
e. Geven van voorlichting en psycho-educatie.
f. Begeleiden zelfhulp, ondersteuning in zelfmanagement.
g. Geïndiceerde preventie, terugvalpreventie en nazorg.
h. Toeleiding naar externe zorgpartners (GGZ).
i. Overleg met en onderhoud van externe GGZ zorgpartners (incl. bijwonen van netwerkdagen of onderwijsmomenten van externen) die voor de uitvoering van het werk van belang zijn.  
j. Deelname aan intervisie en casuistiekbespreking. 
k. Deelname aan multidisciplinair overleg tussen medewerkers van Kruispost inzake knelpunten en dergelijke. 
l. Eens per 3 maanden deelname aan de werkbespreking met medisch manager/of praktijkmanager.
 
Vereisten: relevante vooropleiding op minimaal hbo-niveau (SPV, VS GGZ, ook oude opleiding van MWD en SPH).
 
Gewenst: ervaring met trauma- en vluchtelingenproblematiek, ervaring met doelgroep onverzekerden, ongedocumenteerden en/of daklozen, bij voorkeur in de regio Amsterdam. 
 
Beschikbaarheid: 8-16uur per week, voorkeur dagen opgeven is mogelijk.
 
Salariëring: volgens richtlijn POH GGZ, afhankelijk van opleiding en werkervaring.