Samen komen we op voor de belangen van ons waardevolle vak

De Landelijke Vereniging POH-GGZ behartigt de belangen van alle POH’s-GGZ in Nederland. Hierbij maken wij geen onderscheid of u in loondienst of als gedetacheerde of als ZZP'er werkzaam bent. Wij vinden het van groot belang dat wij ons met elkaar verenigen om in de verbinding met elkaar de kwaliteit van de POH-GGZ te waarborgen.

Lid worden
POH-GGZ Client Huisarts Cloud
Waarom POH GGZ
Bekijk de video

Agenda

Bekijk aankomende activiteiten, evenementen, congressen en nascholing in onze agenda.

Er staan nog geen activiteiten in de agenda

Profiteer van voordelen als lid van POH-GGZ

Wanneer je lid bent bij De Landelijke Vereniging kan je profiteren van vele voordelen. Meer weten? Lees hieronder verder.

webinars
Maandelijkse webinars

Elke maand verzorgt de vereniging een gratis nascholing met een actueel onderwerp en een interessante spreker. Hier kan je gemakkelijk je accreditatiepunten kan halen.

Opleidingen en nascholingen
Een eigen ledenomgeving

Je krijgt als je lid bent een eigen ledenomgeving met handige informatie. Ook zijn er intervisiegroepen voor informatie uitwisseling in je regio.

Onderzoek
Onderzoek

De LV POH-GGZ vindt het belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd binnen de wereld van de POH-GGZ. Het bestuur heeft daartoe de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) aangesteld. De CWO bestaat uit deskundige POH's-GGZ die ervaren zijn in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Je kan voor vragen/advies over wetenschappelijk onderzoek terecht bij de commissie.

Accreditatiebeheer
Nieuwsbrieven

Je wordt structureel via onze nieuwsbrief op de hoogte gehouden van allerlei actuele zaken uit je vakgebied. Zo ben je altijd up-to-date binnen jouw vakgebied!

Leden aan het woord

Bij de landelijke vereniging denk ik met name aan 3 steekwoorden: doorzetten, ontwikkelen en cultuur. Toen ik lid werd bij de LV POH GGZ vielen mij een paar dingen op: de sfeer die er heerste en de snelheid/duur van ontwikkelingen en professionalisering. Mijn persoonlijk startpunt was snel helder: ik wil een positieve bijdrage leveren aan de vereniging, deze mooie functie en zover ik kan ook naar mijn collega POH GGZ in het land. Dit doe ik door naast mijn functie als POH GGZ als GGZ consulent in 2 regio’s te werken, de functie door te ontwikkelen en actief te zijn binnen de vereniging. Alles met veel plezier!

Heleen Dijksterhuis POH GGZ en GGZ consulent

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal vaak gestelde vragen. Rond de functie POH-GGZ is op dit moment nog veel in ontwikkeling, niet alles ligt vast. Mochten er onduidelijkheden zijn, dan kunt u zich ook altijd wenden tot een ROS, de Regionale Ondersteuning Structuur, in uw regio en informeren naar de (regionale) stand van zaken.

De functie POH-GGZ wordt in de praktijk ingevuld door (post-)HBO-ers en academici met verschillende opleidingsachtergronden en met werkervaring in de (G)GZ. In de afgelopen jaren zien we dat de eisen bij instroom in de functie en de eisen ten aanzien van aanvullende scholing steeds verder worden aangescherpt door ziektekostenverzekeraars (onder het kopje 'Functieprofiel' op deze website). Ook worden ze nog jaarlijks bijgesteld.

Het blijft belangrijk dat huisartsen de vrijheid hebben om een relevant geschoolde POH-GGZ aan te stellen die voldoet aan de ondersteuningsvraag in de praktijk en de behoefte van zijn of haar patiëntenpopulatie. Een POH-GGZ in een wijk met veel hoogopgeleiden komt andere hulp- en zorgvragen tegen dan een POH-GGZ in een achterstandswijk.

Deze vraag staat hoog op onze agenda. Het vinden van stageplaatsen is lastig. Wij zijn op zoek naar een oplossing hiervoor. Als Landelijke Vereniging gaan we deze vraag in elk geval ook bij huisartsorganisaties en huisartspraktijken aan de orde stellen. Fysiek is er in veel praktijken geen of te weinig ruimte om stagiaires in dienst te nemen.

Op dit moment is een van de meest succesvolle methoden om een stageplaats te bemachtigen via bestaande contacten, of gebruik te maken van Linked-in. Ook direct informeren naar stageplaatsen bij huisartsen in uw buurt is een mogelijkheid.

Indien u voldoet aan de instroomeisen, kunt u ook solliciteren op een openstaande vacature. Hiervoor kunt u de vacatures op onze website/internet in de gaten houden of een open sollicitatie sturen naar een huisartsenpraktijk die u zelf op het oog heeft.

U kunt ook contact leggen met een ROS in uw regio voor meer informatie.

Hoe het lidmaatschap vergoed kan worden staat in de CAO Huisartsenzorg 2022-2023  onder:

 
Artikel 6.12 Vakbondscontributie
De werknemer heeft per 1 januari 2015 recht op een vergoeding van 70% van zijn contributie aan de beroeps- of vakorganisatie met een maximum van € 125 netto per jaar. De werkgever bepaalt of deze vergoeding al dan niet in de vrije ruimte van de werkkostenregeling valt. De hoogte van deze vergoeding is onafhankelijk van de omvang van het dienstverband.


Alle veelgestelde vragen