Samen komen we op voor de belangen van ons waardevolle vak

De Landelijke Vereniging POH-GGZ behartigt de belangen van alle POH’s-GGZ in Nederland. Hierbij maken wij geen onderscheid of u in loondienst of als gedetacheerde of als ZZP'er werkzaam bent. Wij vinden het van groot belang dat wij ons met elkaar verenigen om in de verbinding met elkaar de kwaliteit van de POH-GGZ te waarborgen.

Lid worden
POH-GGZ Client Huisarts Cloud
Waarom POH GGZ
Bekijk de video

Agenda

Bekijk aankomende verenigingsactiviteiten in onze agenda.

Profiteer van voordelen als lid van POH-GGZ

Wanneer je lid bent bij De Landelijke Vereniging kan je profiteren van vele voordelen. Meer weten? Lees hieronder verder.

webinars
Maandelijkse webinars

Elke maand verzorgt de vereniging een gratis nascholing met een actueel onderwerp en een interessante spreker. Hier kan je gemakkelijk je accreditatiepunten kan halen.

Opleidingen en nascholingen
Een eigen ledenomgeving

Je krijgt als je lid bent een eigen ledenomgeving met handige informatie. Ook zijn er intervisiegroepen voor informatie uitwisseling in je regio.

Onderzoek
Onderzoek

De LV POH-GGZ vindt het belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd binnen de wereld van de POH-GGZ. Het bestuur heeft daartoe de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) aangesteld. De CWO bestaat uit deskundige POH's-GGZ die ervaren zijn in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Je kan voor vragen/advies over wetenschappelijk onderzoek terecht bij de commissie.

Accreditatiebeheer
Nieuwsbrieven

Je wordt structureel via onze nieuwsbrief op de hoogte gehouden van allerlei actuele zaken uit je vakgebied. Zo ben je altijd up-to-date binnen jouw vakgebied!

Leden aan het woord

Bij de landelijke vereniging denk ik met name aan 3 steekwoorden: doorzetten, ontwikkelen en cultuur. Toen ik lid werd bij de LV POH GGZ vielen mij een paar dingen op: de sfeer die er heerste en de snelheid/duur van ontwikkelingen en professionalisering. Mijn persoonlijk startpunt was snel helder: ik wil een positieve bijdrage leveren aan de vereniging, deze mooie functie en zover ik kan ook naar mijn collega POH GGZ in het land. Dit doe ik door naast mijn functie als POH GGZ als GGZ consulent in 2 regio’s te werken, de functie door te ontwikkelen en actief te zijn binnen de vereniging. Alles met veel plezier!

Heleen Dijksterhuis POH GGZ en GGZ consulent

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal vaak gestelde vragen. Rond de functie POH-GGZ is op dit moment nog veel in ontwikkeling, niet alles ligt vast. Mochten er onduidelijkheden zijn, dan kunt u zich ook altijd wenden tot een ROS, de Regionale Ondersteuning Structuur, in uw regio en informeren naar de (regionale) stand van zaken.

In principe verspreidt de LV POH-GGZ via haar nieuwsbrief en social media kanalen geen onderzoeksresultaten onder haar leden. Hiervoor wordt in sommige gevallen een uitzondering gemaakt, bijvoorbeeld voor projecten waarin de CWO/LV POH-GGZ participeert. Er is voor onderzoekers en anderen wel de mogelijkheid om een inhoudelijk online webinar te verzorgen voor de leden en daarin onderzoeksresultaten te verspreiden. Deze webinars duren een ongeveer anderhalf uur en worden maandelijks georganiseerd (meestal op vrijdag). De inhoud van deze webinars moet passen bij het functie-en competentieprofiel POH-GGZ en bij de visie van de LV POH-GGZ. De invulling van het webinar wordt afgestemd met (een lid van) de LV POH-GGZ. Neem bij interesse in het organiseren van een webinar contact op via info@poh-ggz.nl.

Hoe het lidmaatschap vergoed kan worden staat in de CAO Huisartsenzorg 2022-2023  onder:

 
Artikel 6.12 Vakbondscontributie
De werknemer heeft per 1 januari 2015 recht op een vergoeding van 70% van zijn contributie aan de beroeps- of vakorganisatie met een maximum van € 125 netto per jaar. De werkgever bepaalt of deze vergoeding al dan niet in de vrije ruimte van de werkkostenregeling valt. De hoogte van deze vergoeding is onafhankelijk van de omvang van het dienstverband.


Publicaties over onderzoek van de CWO naar de POH-GGZ, o.a. op basis van de Ledenpeilingen, vind je hier.

Kerncijfers en ander onderzoek over de POH-GGZ vind je o.a. op de volgende websites:
www.nivel.nl
www.nza.nl
www.trimbos.nl
www.vektis.nl 
Alle veelgestelde vragen