Ledenraad

De ledenraad van de LV POH-GGZ verving in 2021 de Algemene Ledenvergadering, vertegenwoordigt de leden van de vereniging en is daarmee het hoogste orgaan ervan. Ze bepaalt de strategische beleidskaders en houdt toezicht op het bestuur. Ze vergadert tenminste 4 keer per jaar. De huidige ledenraad is verkozen voor de termijn 2021-2023.
 
De ledenraadsverkiezing voor de periode 2024-2026 is afgelopen. Alle kandidaten hebben voldoende stemmen gehaald om te kunnen worden geïnstalleerd als ledenraadslid. Dat betekent dat de ledenraad per 1 januari 2024 zal bestaan uit:

Marjolijn de Beurs, Jet Driessen, Kristina Hagels, Johan Koks, Suzanne Kunnen, Aletta Nederlof, Karolien Otten, Saskia Peulen, Wendy Schneider, Gwen van der Sluis en Boy Smits.

people
Johan Koks
Johan Koks
Ledenraadslid
Jet Driessen
Jet Driessen
Ledenraadslid
Aletta Nederlof
Aletta Nederlof
Ledenraadslid
Wendy Schneider
Wendy Schneider
Ledenraadslid
Suzanne Kunnen
Suzanne Kunnen
Ledenraadslid
Boy Smits
Boy Smits
Ledenraadslid
Saskia Peulen
Saskia Peulen
Ledenraadslid
Kristina Hagels
Kristina Hagels
Ledenraadslid
Karolien Otten
Karolien Otten
Ledenraadslid
Gwen van der Sluis
Gwen van der Sluis
Ledenraadslid
Marjolijn de Beurs
Marjolijn de Beurs
Ledenraadslid