Kwaliteitsregister

Het Kwaliteitsregister van de LV POH-GGZ
Als LV POH-GGZ vinden wij het belangrijk dat de kwaliteit van nascholingen en de deskundigheid van de POH-GGZ wordt geborgd. Daarom hebben wij het Kwaliteitsregister in het leven geroepen. Met het Kwaliteitsregister willen we de kwaliteit van de POH-GGZ transparant en toetsbaar maken. De LV POH-GGZ beheert het register, maar een POH-GGZ is voor registratie niet verplicht om lid te zijn van de vereniging. Het register heeft een eigen website, https://anpg.nl/. Hier vind je bijvoorbeeld alle relevante documenten en formulieren.

Registratie van de POH-GGZ in het Kwaliteitsregister geeft aan dat de POH-GGZ gedurende een bepaalde periode kennis en vaardigheden (nascholing) heeft opgedaan en dat er voldoende aandacht is geweest voor reflectie (intervisie, supervisie) en andere beroepsgebonden activiteiten.
 
Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk hoe er om zal worden gegaan met bepaalde uitzonderingssituaties. Hiervoor zal een toetsingscommissie in het leven worden geroepen en advies op maat worden gegeven.
 
Voor meer informatie over het Kwaliteitsregister, kunt u de Definitieve Notitie over de Inhoudelijke Eisen ervoor hieronder raadplegen. Dit is een document dat door een grote groep stakeholders is opgesteld, waarin afspraken zijn vastgelegd ter grondslag van het register.
Definitieve-Notitie-inhoudelijke-eisen-Kwaliteitsregister-POH-GGZ-10032020-1.pdf 173.32 KB


Openbaar register
Het register is openbaar. Werkgevers, collega’s, patiënten, andere disciplines of zorgverzekeraars kunnen hierin alleen maar nagaan of een POH-GGZ is geregistreerd in ons Kwaliteitsregister. Externe partijen zien niet welke aantekening u hebt gekregen, mocht bijv. de opleiding nog onvoldoende gebleken zijn bij inschrijving.

Inzage in register
 
Aanmelden in het Kwaliteitsregister als lid van de LV POH-GGZ en kosten
Voor leden van de LV POH-GGZ zijn er geen extra kosten verbonden aan het Kwaliteitsregister en ben je automatisch lid van het kwaliteitsregister als je een lidmaatschap afsluit van onze vereniging.
LET OP: u bent dan niet automatisch ingeschreven in het Kwaliteitsregister. Hiervoor dient u informatie aan te leveren via PE-online. Binnen 6 weken krijgt u bericht over de toelating.

Wanneer u aantoonbaar lid bent van een aanverwante (beroeps)vereniging (V&VN, NIP, BPSW/Registerplein, NVO, VGCt of NVvPO) zijn de kosten € 80 per jaar. Voor POH's-GGZ die niet lid zijn van een beroepsvereniging en zich enkel in het register willen inschrijven, zijn de kosten € 100 per jaar.

Indien u geen lid bent van de LV POH-GGZ, maar wel aantoonbaar lid van een andere beroepsvereniging en u wilt zich alleen aanmelden voor het Kwaliteitsregister van de LV POH-GGZ, klik dan hier.

U wordt dan enkel lid voor het Kwaliteitsregister en krijgt alleen toegang tot uw profielpagina en navigatie naar PE-online. U kunt dan geen gebruikmaken van het besloten deel van de website, de rechten behorend bij lidmaatschap van de LV POH-GGZ en kan niet deelnemen aan de ALV.

Aanmelden in het Kwaliteitsregister zonder lidmaatschap LV POH-GGZ
Voor meer informatie over registratie, juiste opleidingen en toelatingseisen verwijzen wij u naar de website van het Accreditatiebureau Nascholing POH-GGZ: https://www.anpg.nl/inschrijven/

Stappenplan voor registratie
 1. Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord op het besloten deel via 'Inloggen' rechts bovenaan op deze website.
 2. In het besloten deel verschijnt de Profielpagina. Navigeer op deze pagina naar het gele blokje 'Log in bij PE-online'.
 3. PE-online is het digitale kwaliteitssysteem. Het is alleen mogelijk om digitaal te registeren.
 4. Ga naar 'Mijn dossier'  en klik op 'Aanmelden register POH-GGZ'
 5. Upload (gescande) diploma’s, certificaten, een werkgeversverklaring en een CV.
  Format model - werkgeversverklaring.pdf 86.55 KB
   
  Indien nodig, kan nog een begeleidend schrijven of tevredenheidsverklaring (van de huisarts) toegevoegd worden.
 6. Klik na het uploaden van alle documenten op 'Indienen'

Na de aanmelding heeft een lid 3 maanden de tijd om de betreffende documenten te uploaden.
Als alles is ingediend beoordeelt de Commissie Kwaliteitsregister in principe binnen 6 weken het dossier. Hierop wordt een mail verstuurd waarin staat dat het dossier is goed- of afgekeurd. Binnen PE-online is er een mailbox waarin gecommuniceerd kan worden met de Commissie Kwaliteitsregister.

Wanneer er documenten ontbreken, ontvangt het lid een bericht in het dossier met het verzoek om deze alsnog in te dienen. Dit kan vertragend werken in het proces van registratie, waarbij de uiteindelijke, definitieve datum van inschrijving kan verschuiven. Het is dus van belang om mailing vanuit PE-online goed in de gaten te houden.
 
Indien niet wordt voldaan aan de toelatingseisen gaat het dossier naar de Toetsingscommissie en wordt eventuele toelating besproken. Na goedkeuring is de inschrijving definitief en kan het persoonlijke dossier vanaf de datum van inschrijving bijgehouden gaan worden.

Bijhouden van het persoonlijke dossier
Een registratieperiode gaat in op de datum dat de inschrijving in het register definitief is. Vanaf deze datum kan het persoonlijk dossier bijgehouden worden. Het bijhouden van het persoonlijk dossier is dus alleen mogelijk als het proces van de registratie is voltooid.
 
In het persoonlijke dossier (in PE-online) staat een overzicht van de personalia, de gevolgde door de LV POH-GGZ geaccrediteerde nascholingen (deel A) en andere deskundigheidsbevorderende activiteiten (deel B). Alle gegevens zijn op deze wijze op elk moment bij de hand en er is een overzicht van de punten die tellen voor herregistratie.

Geaccrediteerde nascholing (deel A)
Een aanbieder van geaccrediteerde nascholing is verantwoordelijk om na afloop de presentielijst in te voeren en de punten te registreren in het dossier van de deelnemer. Dit doet de scholingsaanbieder binnen 6 weken.
De geregistreerde POH-GGZ is zelf verantwoordelijk om na te gaan of de scholingsaanbieder de punten heeft ingevoerd in het dossier.
 
Belangrijk
Om de behaalde punten in het systeem te kunnen invoeren, heeft de aanbieder van de scholing een persoonlijk lidmaatschapsnummer nodig.
Het is dus van belang dat dit wordt genoteerd op de presentielijst van de betreffende nascholing tezamen met de handtekening.

Andere Deskundigheidsbevorderende Activiteiten (deel B)
Voor andere deskundigheidsbevorderende activiteiten is het van belang dat u zelf deze punten (met de daarbij behorende bewijzen) invoert in uw dossier. Het is verstandig om de bewijsstukken hiervan zo snel mogelijk na de activiteit te uploaden. Voor de omschrijving van de activiteiten en de bewijsstukken die nodig zijn hiervoor, zie deze pdf.
Lijst punten - beroepsgebonden-activiteiten januari 2022.pdf 196 KB


Stappenplan zelf uploaden punten deel B

 In PE-online:
1. Navigeer naar 'Mijn dossier'  en klik op ‘Herregistratie register LV POH-GGZ’
2. Klik op: Toevoegen deskundigheidsbevorderende activiteiten’
3. Omschrijven van de activiteit, het aantal punten invoeren en uploaden van een certificaat, verslag of deelnamebewijs
4. Klik op ‘Indienen’
 
Diploma’s en certificaten van de scholingsgeschiedenis vóór de registratieperiode kan worden opgenomen onder ‘Mijn dossier’. Dit telt echter niet mee voor herregistratie in het Kwaliteitsregister.

Belangrijk

 • Voor intervisie/supervisie mag u maximaal 10 punten per jaar in uw dossier uploaden. Dit is om de variatie voor de POH-GGZ te bevorderen en in beweging te blijven als het gaat om scholing en ontwikkeling.

Vragen?
De Commissie Kwaliteitsregister bestaat uit de volgende leden:

 • Mirjam Vos (voorzitter)
 • Chinthya Schuuring
 
Heeft u nog vragen over het kwaliteitsregister dan kunt u deze stellen via het contactformulier.