Oproep voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Op deze pagina kunt u een advertentie plaatsen voor een oproep aan onze leden om mee te werken aan (wetenschappelijk) onderzoek. De LV POH-GGZ draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze advertenties. Leden bepalen op persoonlijke titel of zij hieraan gehoor geven.

Als u interesse heeft, kunt u een advertentie als worddocument sturen aan: info@poh-ggz.nl.

Het tarief voor het plaatsen van de advertentie € 125 euro (exclusief btw).