Advertentie plaatsen

Op deze pagina kunt u een advertentie plaatsen voor een oproep aan onze leden om bepaalde scholing/interventies bij POH’s-GGZ onder de aandacht te brengen. De LV POH-GGZ draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze advertenties. Leden bepalen op persoonlijke titel of zij hieraan gehoor geven. Het tarief voor het plaatsen van de advertentie is € 125 (exclusief btw). De advertentie kan maximaal 8 weken op de website staan.