Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

Achtergrond van de CWO 
De Landelijke Vereniging POH-GGZ vindt het belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd naar de functie van de POH-GGZ. Zij heeft daartoe vrij snel na haar oprichting in 2013 de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) aangesteld. De CWO is een commissie van POH's-GGZ die adviseert over activiteiten rondom wetenschappelijk onderzoek en onderzoek voor de vereniging uitvoert. Bestuurlijk eindverantwoordelijke voor de CWO is de voorzitter van de LV POH-GGZ. De CWO adviseert en informeert op haar beurt het bestuur. 

Wat doet de CWO? 
De CWO heeft de volgende taken: 
 • beoordelen van subsidieaanvragen en projectideeën, bijvoorbeeld van universiteiten en onderzoeksinstituten, volgens het Reglement steunverzoeken CWO
 • adviseren over de opzet en uitvoering van nieuw wetenschappelijk onderzoek, en over de verspreiding en implementatie van de resultaten, volgens het Reglement advies CWO
 • (laten) uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in samenwerking met één of meerdere andere organisaties. 
 • het uitvoeren van herhaalde, uitgebreide, vierjaarlijkse interne Ledenpeilingen ten behoeve van kennisuitbreiding en beleidsontwikkeling. 
 • het uitvoeren van actuele, beknopte Flitspeilingen van maximaal tien vragen ten behoeve van kennisuitbreiding en beleidsontwikkeling. 
 • deelnemen aan werkgroepen voor de ontwikkeling en herziening van standaarden en richtlijnen, o.a. die van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Akwa GGZ. 
 • informeren en adviseren van leden van de LV POH-GGZ op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. 
 • ondersteunen bij de werving van POH’s-GGZ voor onderzoek. Derden kunnen een advertentie plaatsen op de website om POH’s-GGZ op te roepen om aan wetenschappelijk onderzoek deel te nemen.

Wie vormen de CWO? 
De CWO bestaat in 2023 uit een voorzitter en negen leden met ervaring en/of affiniteit op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Allen zijn werkzaam als POH-GGZ en lid van de LV POH-GGZ. Bij het werven van nieuwe leden streven wij naar variatie in achtergrond en een goede weerspiegeling van de dagelijkse praktijk. 

 • Dr. Tessa Magnée (voorzitter). Tessa is psycholoog en werkt als onderzoeker bij onderzoeksinstituut Nivel (Utrecht) en als POH-GGZ bij de FortaGroep (Rotterdam). Zij heeft expertise op het gebied van de functie van de POH-GGZ, organisatie van zorg, huisartsenregistraties, sekse- en genderdiversiteit en chronische pijn. 
 • Mirjam Unk (lid), MSc. Mirjam Unk werkt als POH-GGZ in verschillende huisartsenpraktijken. Verder is zij psychomotorisch therapeut en werkte ze eerder in de gespecialiseerde GGZ en nu in haar eigen praktijk. Zij heeft expertise op het gebied van zorg voor mensen met een combinatie van psychische en lichamelijke klachten, waaronder eetstoornissen. De bredere maatschappelijke context van mensen in het oog houden is haar specialiteit. 
 • Drs. Kerstin Wolters (lid). Kerstin is psycholoog en werkte sinds 2011 als POH-GGZ bij verschillende huisartsenpraktijken en tweeënhalf jaar als psycholoog bij twee verschillende GGZ instellingen. Daarvoor heeft zij 10 jaar onderzoek gedaan bij de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel werkt ze bij huisartsenpraktijk Medisch Centrum de Noord-Ooster in Noordoost Groningen en als docente bij de POH-GGZ opleiding van de Hanzehogeschool in Groningen. 
 • Eveline Sijbers (lid), MSc. Eveline is psycholoog en werkt als POH-GGZ bij Meditta. Zij heeft expertise op het gebied van arbeidspsychologie, wetenschappelijk onderzoek, burn-out en angstklachten. 
 • Dr. Karel Hurts (lid). Karel is gepromoveerd psycholoog en heeft tot 2017 gewerkt als docent algemene psychologie en psychologische onderzoeksmethoden in het hoger onderwijs. Daarnaast heeft hij onderzoek gedaan naar verkeerspsychologie en mens-machine-interactie. In 2017-2108 heeft hij de post-HBO opleiding POH-GGZ gevolgd. Sinds medio 2018 werkt hij parttime als POH-GGZ bij verschillende huisartsenpraktijken in Zuid-Holland. 
 • Dr. Ilse Nys (lid). Ilse is geestelijke gezondheidskundige en diëtist/leefstijlcoach. Ze werkt als POH-GGZ in een huisartsenpraktijk in Rotterdam. Ze heeft expertise op het gebied van (eet)verslaving en eetbuien en een bijzondere interesse in de relatie tussen leefstijl en geestelijke gezondheid (leefstijlpsychiatrie). Binnen die thema’s is ze ook actief als docent. 
 • Drs. Wopke Heemrood (lid en coördinator richtlijnen en standaarden). Wopke werkt als POH-GGZ in Leusden (gemeente Utrecht). Zij heeft een achtergrond als GZ-psycholoog en heeft vanuit die functie veel ervaring opgedaan in verschillende ziekenhuizen en revalidatie-instellingen, waar zij tevens meewerkte aan wetenschappelijk onderzoek. Haar affiniteit ligt onder meer bij somatische symptoomstoornissen, aanpassings- en acceptatieproblematiek en angstklachten. 
 • Joachiem Vissel (lid). Joachiem is sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV). Hij werkt als POH-GGZ bij Vicino in regio Noord-Holland Noord. Zijn expertise ligt op het gebied van relatiegesprekken, hoogbegaafdheid, en de tussen fysiologie, neurologie en psychische klachten (denk aan SOLK, burn-out en paniek). 
 • Sifra Schouten (lid), MSc. Sifra is psycholoog en werkt als POH-GGZ in het Anton Jurgenshuis in Oss. Daarnaast is zij werkzaam als Key Poh regio Oss voor Zorggroep Synchroon. Haar affiniteit ligt onder meer bij wetenschappelijk onderzoek, psychosociale problematiek, burn-out en stress. 
 • Petra van Raalte (lid). Petra is GGZ agoog en werkt als POH-GGZ bij twee huisartsenpraktijken. Ze heeft expertise op het gebied van psychosociale problematiek, stress, chronische psychiatrie en mensen met een licht verstandelijke beperking.

De CWO staat altijd open voor nieuwe leden. We vergaderen enkele keren per jaar (online). Je bepaalt zelf hoeveel tijd je in het werk wilt steken. Bij nieuwe opdrachten overleggen we wie hier zin in en tijd voor heeft. Je moet lid zijn van de LV POH-GGZ en affiniteit en/of ervaring hebben met wetenschappelijk onderzoek. Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding en soms vacatiegelden. Heb je interesse, stuur dan een e-mail naar cwo@poh-ggz.nl

Vragen? Zie de pagina met veelgestelde vragen over onderzoek en werving. Neem contact op met de CWO via cwo@poh-ggz.nl. Mocht je vraag passen bij de achtergrond of expertise van één van de leden, geef dat dan aan in je e-mail.