Accreditatie aanvragen

Voor aanbieders van scholing voor POH-GGZ
De (na)scholingsactiviteiten van de leden van de LV POH-GGZ worden opgenomen in een
online systeem (PE-online); een digitale koppeling tussen aanbieders van scholing en de LV POH-GGZ.

In dit systeem bevinden zich de persoonlijke dossiers van leden, die in het Kwaliteitsregister van de LV POH-GGZ zijn opgenomen. POH’s-GGZ kunnen zo punten verzamelen voor herregistratie. Aanbieders van (na)scholingen hebben de mogelijkheid om accreditatie aan te vragen voor hun aanbod. Zij kunnen daarvoor een verzoek indienen bij de Accreditatiecommissie van de LV POH-GGZ om accreditatiepunten toe te laten kennen. Dit betreft met name nascholingen, cursussen, workshops, symposia/congressen en e-learning. Toegekende accreditatiepunten vallen binnen de 15 verplichte nascholings- of opleidingspunten per jaar (deel A) in het Kwaliteitsregister.
 
Reglement
Om in aanmerking te komen voor accreditatie dient een scholingsactiviteit aan een aantal inhoudelijke criteria te voldoen. Deze criteria zijn uitgewerkt in het accreditatiereglement dat u hier kunt openen:

Accreditatiereglement
De LV POH-GGZ acht het van belang dat scholing voor POH’s-GGZ onafhankelijk is.
Hiervoor dient aangegeven te worden dat er geen sprake is van belangenverstrengeling:

Voorbeeld disclosure

Tarief
Voor het aanvragen van accreditatie bij de LV POH-GGZ geldt het tarief van €107,50 (exclusief btw) per nascholingsactiviteit voor de duur van 1 jaar. Dit tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de Accreditatiecommissie en het bestuur LV POH-GGZ.
Om als aanbieder/opleider scholingsactiviteiten te kunnen melden, moet worden ingelogd in het digitale systeem PE-online.:

Inloggen en Aanvragen Accreditatie

Werkwijze
De Accreditatiecommissie zal uw aanvraag beoordelen. Indien de aanvraag voldoet aan de voorwaarden (zie reglement) en wanneer de betaling is geschied, zal accreditatie worden verleend en zullen de accreditatiepunten worden toegekend aan de scholing. De scholingsactiviteit zal vervolgens in de nascholingsagenda van PE-online komen te staan.

Een scholingsaanbieder dient zelf de accreditatiepunten in de dossiers van de deelnemers te uploaden. Het verzoek is om dit binnen 6 weken na de scholingsactiviteit te doen. Hiervoor is het van belang dat er een lijst met de lidnummers en handtekeningen van de deelnemers tijdens de scholing is opgesteld.

Autorisatie
Voor sommige scholingsaanbieders is het Kwaliteitsregister van de LV POH-GGZ nieuw.
Het is dan nodig dat eerst autorisatie aangevraagd wordt. Dat kan door, na het inloggen in PE-online, een aanvraag in te dienen via het icoon voor autorisatieaanvraag op de eerste pagina.

Instellingsaccreditatie
Aanbieders van scholingsactiviteiten kunnen een instellingsaccreditatie aanvragen.
Instellingsaccreditatie betekent dat een aanbieder van scholing onder bijzondere voorwaarden accreditatie wordt verleend zonder tussenkomst van de accreditatiecommissie. De kosten hiervoor bedragen € 575,00 (exclusief btw) gedurende de looptijd van een jaar.

Instellingsaccreditatie is niet alleen kosten- en tijdbesparend, maar schept ook vertrouwen met betrekking tot de kwaliteit van het betreffende aanbod. Criteria, waaraan voldaan moet worden, kunt u terugvinden in het volgende:

Reglement Instellingsaccreditatie

Voor nadere informatie en aanvragen: Klik hier

De commissie
Leden van de Accreditatiecommissie (AC) zijn:
 
Wopke Heemrood (voorzitter)
Karola Dallinger 
Margo Folkertsma 
Gerrie Leusink
Masé Sutterland
Nella Verweij 
 
Heeft u nog vragen over accreditatie dan kunt u deze stellen via het contactformulier.