Autismespectrumstoornissen (ASS) bij vrouwen

Meer informatie over de cursus vind u op onze website, zie de volgende link:
https://curecare.nl/cursussen/autismespectrumstoornissen-ass-bij-vrouwen-12-juni-2023/ 

Autismespectrumstoornissen (ASS) zien er anders uit bij vrouwen dan bij mannen. Zo zijn de specifieke interesses vaak wat minder opvallend doordat ze minder autisme-stereotype zijn. Deze en andere verschillen zorgen ervoor dat ASS bij vrouwen minder snel worden herkend, waardoor zij vaak niet de behandeling krijgen die zij nodig hebben. Tijdens deze cursusdag wordt uitgebreid ingegaan op ASS bij vrouwen.
 
Doel 
Ontwikkelen van een klinische blik en toename van kennis m.b.t. ASS bij vrouwen
Verbeteren van (differentiaal)diagnostische vaardigheden m.b.t. ASS bij vrouwen
Verbeteren van inzicht in behandelmogelijkheden bij vrouwen met ASS

Opzet
Vooraf wordt literatuur gedeeld, dit dient bestudeerd te worden. In de cursus worden presentaties in Powerpoint behandeld en is er daarnaast veel aandacht en ruimte voor praktisch oefenen.

Datum:            12 juni 2023
Tijd:                 09.30 – 16.30 uur
Locatie:           CCD Arnhem
 
Accreditatie bij: NVvP (6 punten), FGzPt (6 punten), LV POH GGZ (6 punten), VSR (6 punten), NIP (6,5 punten), V&VN (6 punten)

Meer nascholingen