Basisopleiding CGW volwassenen en K&J

Meer informatie over de cursus vindt u op onze website, zie de volgende link:

Basisopleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (CGW) (curecare.nl)

Basisopleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (CGW)

Voor volwassenen:

Een cognitief gedragstherapeutisch werker (cgw’er) is een hulpverlener op hbo-niveau die cgt-technieken uitvoert. In deze opleiding leer je de basisvaardigheden van de cognitieve gedragstherapie toepassen maar komen ook specifieke vaardigheden aan bod.

Inhoud
De eerste helft van de opleiding bestaat uit een inleiding in de leertheorie en worden basisvaardigheden geoefend als

- het maken van functie
- en betekenisanalyses van probleemgedrag
- het in kaart brengen, registreren en meten daarvan
- gedachtetraining
- met de patiënt onderhandelen
- doelen stellen om een gedragsexperiment op te zetten
- het uitvoeren van exposure (interoceptief en in vivo)
- het opstellen van een stappenplan 
- taakconcentratie en responspreventie. 

In de tweede helft van de opleiding komen specifieke vaardigheden aan bod zoals imaginaire exposure, cognitieve therapie en operante bekrachtiging bij specifieke stoornissen, zelfcontrole, motivational interviewing en socratische dialoog, rekening houden met persoonlijkheidsproblematiek, het opstellen van een behandelplan met afwegingen over het eerste te bewerken probleem en de kwestie van parallel of sequentieel behandelen, psycho-educatie, werken in groepsformat en (digitale) innovaties. 

Bovenstaande vaardigheden worden besproken en geoefend aan de hand van (protocollen voor) een tiental typen As-I problematiek. Er is gelegenheid om te oefenen in het toepassen van verschillende interactievormen bij persoonlijkheidsproblematiek. Er wordt onder begeleiding van de docent in subgroepen gewerkt met inbreng van eigen casuïstiek (van de cursist zelf of van een patiënt), nadat de verschillende benaderingen en/of technieken door cursisten zelf of via dvd-opnamen zijn gedemonstreerd. 

De basisopleiding cognitief gedragstherapeutisch werker is geschikt voor zowel behandelaren in de volwassenen- en ouderenzorg als in de jeugdzorg. In dit opleidingstraject kan verder door middel van supervisie aandacht worden besteed aan het uitbreiden van vaardigheden in het behandelen van de verschillende doelgroepen. 

Datum: 
10 en 17 september 
1, 8 en 29 oktober 
5, 19, en 26 november 

Tijd: 10.00-17.00 uur 

Locatie: Online & CCD Woerden 

Accreditatie bij: VGCt: 48 punten, V&VN: 48 punten Scholing SPV & Scholing GGz, VSR: 48 punten, LV POH GGZ: 30 punten nascholing praktijkondersteuners, Registerplein 100 punten

Meer informatie over de cursus vindt u op onze website, zie de volgende link: 

Basiscursus Cognitief Gedragstherapeutisch Werker Kind & Jeugd (curecare.nl)

 Basisopleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker Kind & Jeugd (CGW K&J) 

Tijdens deze basisopleiding voor cognitief gedragstherapeutisch werker K&J worden, nadat de cursisten een inleiding in de leertheorie en het cognitieve model hebben doorlopen, basisvaardigheden geoefend. Denk daarbij aan het volgende:

- het maken van functie
- en betekenisanalyses van klachten en probleemgedrag
- het opstellen van een holistische theorie en behandelplan
- het registreren van probleemgedrag, het uitvoeren van exposure al dan niet met responspreventie
- de basis van cognitieve therapie 
- het opzetten van een gedragsexperiment.  

Ook is er aandacht voor andere cognitieve technieken, en afstemming van gedragstherapie op kinderen en jongeren. Met inachtneming van de (gezins)context van het kind of de jongere. 
 
In de tweede helft van de opleiding voor cognitief gedragstherapeutisch werker K&J komen specifieke vaardigheden aan bod zoals extra verdieping in cognitieve en operante technieken bij specifieke stoornissen, mediatietherapie bij ouders en in (dag)klinische settingen, motiveren en de therapeutische context, waarbij onder meer wordt geoefend met de socratische dialoog. Ook is er aandacht voor de cognitieve en motiverende strategieën in de therapeutische relatie met de cliënt (en diens systeem). 
 
Bovenstaande vaardigheden worden besproken en geoefend aan de hand van (protocollen voor) veel voorkomende stoornissen en klachten bij kinderen en jongeren, zoals angststoornissen, PTSS, depressie, zelfbeeldproblematiek, emotieregulatieproblemen, gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen en middelengebonden stoornissen. 

Het is belangrijk het pragmatische te benadrukken; 

er wordt veel geoefend met technieken, toegespitst op kinderen en jongeren, en ook komt het werken met gezinnen aan bod. 

Deze opleiding geeft een goede basis in het kennisnemen en uitvoeren van cognitieve gedragstherapeutische deelbehandeling, waartoe een CGW-er bevoegd is. 


Datum: 22 augustus
3 en 26 september 
3 en 17 oktober 
19 november 
3 een 12 december

Tijd: 10.00-17.00 uur 

Locatie: Online & Crown Business Center Key Point Leiden

Accreditatie bij: VGCt: 48 punten, V&VN: 48 punten in aanvraag, LV POH GGZ: 30 punten, SKJ 76,8 punten

Meer nascholingen