Basisopleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (CGW)

Meer informatie over de cursus vindt u op onze website, zie de volgende link: https://curecare.nl/opleidingen/basisopleiding-cognitief-gedragstherapeutisch-werker-cgw-startdatum-12-september-2023/ 

Een cognitief gedragstherapeutisch werker (cgw’er) is een hulpverlener op hbo-niveau die cgt-technieken uitvoert. In deze opleiding leer je de basisvaardigheden van de cognitieve gedragstherapie toepassen maar komen ook specifieke vaardigheden aan bod. 

Inhoud 

De eerste helft van de opleiding bestaat uit een inleiding in de leertheorie en worden basisvaardigheden geoefend als het maken van functie- en betekenisanalyses van probleemgedrag, het in kaart brengen, registreren en meten daarvan, gedachtetraining, met de patiënt onderhandelen en doelen stellen om een gedragsexperiment op te zetten, het uitvoeren van exposure (interoceptief en in vivo), het opstellen van een stappenplan en taakconcentratie en responspreventie. 

In de tweede helft van de opleiding komen specifieke vaardigheden aan bod zoals imaginaire exposure, cognitieve therapie en operante bekrachtiging bij specifieke stoornissen, zelfcontrole, motivational interviewing en socratische dialoog, rekening houden met persoonlijkheidsproblematiek, het opstellen van een behandelplan met afwegingen over het eerste te bewerken probleem en de kwestie van parallel of sequentieel behandelen, psycho-educatie, werken in groepsformat en (digitale) innovaties. 

Bovenstaande vaardigheden worden besproken en geoefend aan de hand van (protocollen voor) een tiental typen As-I problematiek. Er is gelegenheid om te oefenen in het toepassen van verschillende interactievormen bij persoonlijkheidsproblematiek. Er wordt onder begeleiding van de docent in subgroepen gewerkt met inbreng van eigen casuïstiek (van de cursist zelf of van een patiënt), nadat de verschillende benaderingen en/of technieken door cursisten zelf of via dvd-opnamen zijn gedemonstreerd. 

De basisopleiding cognitief gedragstherapeutisch werker is geschikt voor zowel behandelaren in de volwassenen- en ouderenzorg als in de jeugdzorg. In dit opleidingstraject kan verder door middel van supervisie aandacht worden besteed aan het uitbreiden van vaardigheden in het behandelen van de verschillende doelgroepen. 

Datum:             12 en 19 september 
3, 10 en 31 oktober 
7 21, en 28 november 
Tijd:                 10.00-17.00 uur 
Locatie:           Online & CCD Arnhem 
 
Accreditatie bij: VGCt: 48 punten, V&VN: 48 punten Scholing SPV & Scholing GGz, VSR: 48 punten, LV POH GGZ: 30 punten nascholing praktijkondersteuners, Registerplein 100 punten.

Meer nascholingen