Congres "Autisme, het onzichtbare zichtbaar maken"

Middels dit congres wordt aandacht gevraagd voor de verborgen kanten van autisme, onder andere in relatie tot arbeid. Door deze kanten te leren zien kan er meer begrip ontstaan, waardoor uiteindelijk de ondersteuning/begeleiding van mensen met autisme verbeterd kan worden.

Graag nemen onze sprekers u mee in de aspecten van autisme die vaak onzichtbaar zijn, maar wel veel impact hebben op iemands leven en welzijn.

Meer nascholingen