Het aanpakken van perfectionisme als transdiagnostisch kenmerk

Meer informatie over de cursus vindt u op onze website, zie de volgende link:
https://curecare.nl/cursussen/het-aanpakken-van-perfectionisme-als-transdiagnostisch-kenmerk-startdatum-13-juni-2023/  

Perfectionisme is één van de meest genoemde eigenschappen bij assessments en sollicitaties: sommigen zien het als één van hun sterke eigenschappen, anderen zien het als een slechte eigenschap. Het kan maken dat je volhardend en consciëntieus je doelen nastreeft, goed werk aflevert en het beste uit jezelf haalt, maar het kan er ook toe leiden dat je werkzaamheden uitstelt, juist veel te lang over taken doet, te weinig tijd inruimt voor ontspanning en het kan leiden tot problemen in relaties. Klinisch perfectionisme verhoogt de kans op diverse psychische klachten zoals eetstoornissen, angst, depressie, OCS en burnout. Ook zien we het terug bij diverse persoonlijkheidsstoornissen. Cliënten lijken het vaak heel moeilijk te vinden om hun perfectionisme los te laten, ook wanneer dit hen in de problemen brengt. Ook hulpverleners kunnen soms worstelen met hun eigen perfectionisme en dat van hun cliënten.

In deze cursus staan we stil bij de beschrijving en oorzaak van perfectionisme en wordt kort stilgestaan bij een aantal meetinstrumenten voor perfectionisme. Wanneer wordt perfectionisme disfunctioneel? Perfectionisme wordt vervolgens  geplaatst in een leertheoretisch en cognitief gedragstherapeutisch perspectief: wat is de functie van perfectionisme en waardoor wordt problematisch perfectionisme in stand gehouden? Voorts willen we handvatten bieden voor de behandeling van perfectionistische patiënten en wellicht bevat de cursus ook wat handreikingen voor een ieder die zelf ook graag wat minder perfectionistisch in het leven zou willen staan.

Tijdens de dag zal gebruik worden gemaakt van het cognitief gedragstherapeutisch kader en de CGT interventies zoals geschetst door professor Roz Shafran.

Werkvorm
De werkvorm is interactief, wordt ondersteund met een goed uitgewerkte powerpoint presentatie, oefeningen, casusmateriaal (ook eigen casuïstiek) en ondersteunende filmpjes.

Doel
De doelstelling van de cursus is dat deelnemers na afloop in staat zijn om zelf patiënten met perfectionisme (beter) te behandelen.  

Datum:            13 juni 2023
Tijd:                 10.00 – 17.00 uur
Locatie:           CCD Arnhem
 
Accreditatie bij: AbSg (6 punten), FGzPt (6 punten), LV POH GGZ (6 punten), VGCt (6 punten), NIP (6 punten), NIP K&J/NVO (6 punten; 2 punten behandeling 1 punt diagnostiek)

Meer nascholingen