ONLINE Basisopleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker Kind & Jeugd (CGW K&J)

 
ONLINE Basisopleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker Kind & Jeugd (CGW K&J) 
In de basisopleiding voor cognitief gedragstherapeutisch werker K&J worden, nadat de cursisten een inleiding in de leertheorie en het cognitieve model hebben doorlopen, basisvaardigheden geoefend zoals het maken van functie- en betekenisanalyses van klachten en probleemgedrag, het opstellen van een holistische theorie en behandelplan, het registreren van probleemgedrag, het uitvoeren van exposure al dan niet met responspreventie, de basis van cognitieve therapie en het opzetten van een gedragsexperiment. Ook is er aandacht voor andere cognitieve technieken, en afstemming van gedragstherapie op kinderen en jongeren. Met inachtneming van de (gezins)context van het kind of de jongere. 

In de tweede helft van de opleiding voor cognitief gedragstherapeutisch werker K&J komen specifieke vaardigheden aan bod zoals meer verdieping in cognitieve en operante technieken bij specifieke stoornissen, mediatietherapie bij ouders en in (dag)klinische settingen, motiveren en de therapeutische context, waarbij onder meer wordt geoefend met de socratische dialoog. Ook is er aandacht voor de cognitieve en motiverende strategieën in de therapeutische relatie met de cliënt (en diens systeem). 

Bovenstaande vaardigheden worden besproken en geoefend aan de hand van (protocollen voor) veel voorkomende stoornissen en klachten bij kinderen en jongeren, zoals angststoornissen, PTSS, depressie, zelfbeeldproblematiek, emotieregulatieproblemen, gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen en middelengebonden stoornissen. 

Het is belangrijk het pragmatische te benadrukken; er wordt veel geoefend met technieken, toegespitst op kinderen en jongeren, en ook komt het werken met gezinnen aan bod. De opleiding geeft een goede basis in het kennisnemen en uitvoeren van cognitieve gedragstherapeutische deelbehandeling, waartoe een CGW-er bevoegd is. 

Datum:             
11 en 25 september
 
9 en 23 oktober 
6 en 20 november 
4 en 18 december 
 
Tijd:                 14.00-21.00 uur 
 
Locatie:           Online 
 
Accreditatie bij: V&VN: 48 punten Scholing GGZ, jeugdverpleegkunde, kindverpleegkunde, SPV, SKJ: 76.8 punten, LV POH GGZ: 30 punten nascholing praktijkondersteuners, VGCt: 48 punten (in aanvraag) 

Meer nascholingen