Opleiding: Geestelijk Begeleider

De interactie tussen je levensverhaal en je kijk op het leven
 
Geestelijke begeleiding is een vorm van hulpverlening rondom levensvragen, levensproblemen en zingeving, gericht op bestaansoriëntatie. Het gaat uit van de levensloop van mensen en het verhaal dat zij daarover vertellen. Een professioneel geestelijk begeleider biedt hulp aan mensen door levensvragen en levensproblemen te relateren aan de impliciete of expliciete levensvisie van de cliënt en zijn of haar leven van alledag. Vanuit deze interactie tussen het levensverhaal en de kijk-op-het-leven van de cliënt onderzoekt en verkent de geestelijk begeleider met de cliënt nieuwe zinbeleving en geeft deze vorm. Door deze zinsherijking kan de cliënt meer richting geven aan het leven, een grotere verbondenheid ervaren met anderen en de omgeving, leed en pijn beter verdragen en krachtiger leven vanuit zijn of haar bron.
 
De beroepsopleiding tot Geestelijk Begeleider kun je volgen als je beschikt over een wo-bachelor of hbo-diploma Religiewetenschappen, Spiritualiteit of Humanistiek. Je kunt ook doorstromen na de basisopleiding Spiritualiteit & Zingeving of de beroepsopleiding Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding.
 
Meer informatie: https://academiegeesteswetenschappen.nl/opleidingen/geestelijk-begeleider/
 
Bezoek een open dag op zaterdag 13 mei of zaterdag 24 juni: https://academiegeesteswetenschappen.nl/open-dagen/

Meer nascholingen