Opleiding: Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding

Goed kunnen rouwen geeft verlies een plaats in je leven

Vroeg of laat krijgt iedereen met verlies en rouw te maken: het verlies van een dierbare, van je werkbetrekking, je gezondheid, een relatie of je eigen leven in geval van een naderende dood. Rouwen vraagt tijd en energie en vaak ook enig begrip over hoe rouw kan verlopen, om jezelf als rouwende beter te begrijpen. Goede rouwondersteuning kan helpen om het verlies een plaats te geven in je leven, ook als dat het einde nadert.

Er is een groeiende behoefte aan laagdrempelige zorgverleners met specifieke kennis en vaardigheid om mensen in situaties van verlies, rouw en sterven te kunnen begeleiden in hun rouwproces en daarmee hun situatie draaglijker te maken. Hiervoor is de 2-jarige (post-hbo) opleiding Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding ontwikkeld.

De opleiding is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die zich op dit terrein (verder) willen bekwamen. Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiders zijn bijvoorbeeld actief in hospices, verpleeghuizen en in de geestelijke gezondheidszorg. Sommige voeren een zelfstandige coachpraktijk en breiden op die manier hun werkgebied uit. Anderen zien juist bij een werkgever uitbreidingsmogelijkheden.

De opleiding wordt afgerond met een SKB-erkend diploma. Na afronding van de opleiding kun je verder doorstromen naar de 2-jarige beroepsopleiding tot Geestelijk Begeleider.

Meer informatie: https://academiegeesteswetenschappen.nl/opleidingen/verlies-rouw-en-stervensbegeleiding/

Bezoek een open dag op zaterdag 13 mei of zaterdag 24 juni: https://academiegeesteswetenschappen.nl/open-dagen/

Meer nascholingen