Suïcide & Suïcideuicidepreventie

Iedere dag maken gemiddeld 5 mensen in Nederland een einde aan hun leven. Onder jongeren is suïcide zelfs de nummer één doodsoorzaak. Wist je dat ruim 1 op de 10 mensen wel eens suïcidale gedachtes heeft gehad?
 
In de GGZ, de huisartsenzorg, de eerstelijns psychologie, maar ook andere organisaties met een maatschappelijke taak, zoals scholen, UWV en gemeenten, is zelfdoding een moeilijk onderwerp om bespreekbaar te maken.
 
Herken suïcidale gedachtes en weet wat je kunt doen om in gesprek te gaan en hoe te handelen!
 
Na deze studiedag weet je meer over:
 
Het begrijpen van suïcidaliteit - biologische en psychologische factoren
Wat jij als hulpverlener kunt doen met de landelijke agenda suïcidepreventie
Het belang van postventie - begeleiding na suïcide voor zowel nabestaanden als hulpverleners
Waarom en hoe aan te sluiten bij gevoelens van wanhoop
Echt contact maken met personen met suïcidale gedachtes
Hoe je het gesprek kunt aangaan bij een vermoeden van suïcidaal gedrag of suïcidale gedachtes
Het plenaire ochtendprogramma biedt algemene handvatten omtrent suïcide en is globaal onderverdeeld in de thema's preventie, interventie en postventie. In de middag heb je de keuze uit de interactieve verdiepingsessies: Gesprekstechnieken bij suïcidale gedachtes of Behandeling van suïcidaliteit.
 
https://www.medilex.nl/congressen/suicidepreventie/congres

Meer nascholingen