07 May 2020

Artikel ‘Hoe denken POH’s-GGZ over hun werk?’ in Huisarts en Wetenschap (april 2020)

Namens Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) van de LV POH-GGZ:

Praktijkondersteuners ggz (POH’s-GGZ) zijn niet meer weg te denken uit de huisartsenpraktijk. Maar wat vinden zij eigenlijk zelf van hun werk en van de samenwerking met de huisarts? We vroegen het aan de leden van de Landelijke Vereniging POH-GGZ. Ruim 400 POH’s-GGZ vulden een vragenlijst in. Belangrijkste conclusies: de meeste POH’s-GGZ zijn (erg) tevreden over de inhoud van hun functie en de samenwerking met huisartsen. Wel ervaren ze de werkdruk als hoog. Lees bij de documenten het artikel dat gepubliceerd is in Huisarts en Wetenschap https://www.poh-ggz.nl/poh-ggz/documenten/ 

Bron: Huisarts en Wetenschap (april 2020)

Meer nieuws