07 May 2020

Artikel ‘Verwijspatronen door praktijkondersteuners jeugd’ in Huisarts en Wetenschap (april 2020)

Bron: Huisarts en Wetenschap (april 2020)

Sinds een aantal jaren krijgen huisartsen ondersteuning van praktijkondersteuners jeugd met consultatie, screening en triage, en behandeling van jongeren die vermoedelijk psychische problemen hebben. Er is nog weinig in- zicht in de verwijspatronen van praktijkondersteuners jeugd. Zijn deze gerelateerd aan kenmerken van jeugdigen of het aantal hulpvragen? Lees bij documenten het artikel dat gepubliceerd is in Huisarts & Wetenschap (april 2020) https://www.poh-ggz.nl/poh-ggz/documenten/ 

Meer nieuws