22 Feb 2019

Blog van de voorzitter van de LV POH-GGZ voor de campagne Weg van de Wachtlijst


Blog van de voorzitter van de LV POH-GGZ voor de campagne Weg van de Wachtlijst

Leren omgaan met stress moet een vak op de basisschool zijn


Met een toenemende scheefverhouding in de zorg waarin vraag en aanbod al een tijd niet in balans zijn, is het goed om na te denken over hoe we de wachttijden kunnen terugdringen. Een oplossing hiervoor lijkt simpel, namelijk het aanbod verhogen zodat we de vraag beter aankunnen. Toch is onder andere met de komst van de POH-GGZ gebleken dat dit niet de oplossing is. Want ook bij de POH-GGZ, die ervoor moest zorgen dat mensen sneller de juiste zorg op de juiste plek moesten krijgen, zijn er wachttijden ontstaan.

Persoonlijk ben ik van mening dat we de oplossing niet op korte termijn moeten zoeken maar in lange termijn oplossingen moeten gaan denken. De maatschappij is in een (te) rap tempo veranderd en wij hebben dit tempo niet allemaal even goed kunnen bijhouden. Het aantal prikkels dat dagelijks op ons af wordt gevuurd is met de technologische vooruitgang explosief gestegen in het afgelopen decennium. Tien jaar geleden waren de smartphone en social media voor velen een onbekend begrip, nu zijn ze niet meer weg te denken.

De cijfers liegen er niet om, 1,1 miljoen volwassenen vonden hun weg naar de GGZ in 2016, en dan zijn er nog de minderjarigen. Op een inwonersaantal van 17 miljoen is dit onaanvaardbaar! Mijns inziens zijn we niet weerbaar genoeg gebleken tegen de maatschappelijke en technologische veranderingen.

Een oplossing voor het terugdringen van de wachttijden in de toekomst is meer inzetten op preventie door eerder te signaleren en interveniëren. Vroeger was het normaal dat je pas naar de tandarts ging als er een kies getrokken moest worden. Tegenwoordig gaan we voor een controle langs en leren hoe we ons gebit gezond kunnen houden. Met de huidige constellatie lijkt dit model ondenkbaar voor de GGZ. Maar waarom niet al veel eerder interveniëren en mensen die “gezond” zijn handvatten geven, in plaats van wachten tot het te laat is? En moet dit wel in de GGZ plaatsvinden? Leren omgaan met stress zou volgens mij een vak op de basisschool moeten zijn en niet iets dat je op latere leeftijd van een hulpverlener moet leren omdat je te veel stress ervaart en daardoor vastloopt in het dagelijks leven.

Kawa al Ali

Kawa al Ali is voorzitter van de landelijke vereniging POH-GGZ

20 februari 2019

Meer nieuws