11 Jan 2016

Cao Huisartsenzorg 2015-2017 beschikbaar

- Bron website LHV

De CAO Huisartsenzorg 2015-2017 en de daarbij horende Functiewaardering Huisartsenzorg zijn online beschikbaar. In een duidelijk opgemaakte pdf vindt u alle nieuwe arbeidsvoorwaarden en salaristabellen voor praktijkassistenten, apothekersassistenten en praktijkondersteuners in dienst van een huisarts. Deze cao geldt ook voor het personeel op huisartsenposten. 

Zie het nieuwsitem op de website LHV voor meer informatie.

Meer nieuws