07 Dec 2015

Deelname aan een kwaliteitswerkgroep?

De LV POH-GGZ wordt heel regelmatig gevraagd POH´s -GGZ af te vaardigen naar werkgroepen om richtlijnen, standaarden en protocollen te ontwikkelen of deel te nemen aan projecten waar de inbreng van POH´s-GGZ gewenst wordt. De verzoeken komen uit organisaties als het NHG, het Trimbos instituut en vergelijkbare, meestal landelijk werkende instellingen en soms ook regionale clubs.
Het is een mooie kans om naast het uitvoerende werk als POH-GGZ ook inhoudelijke en beleidsmatige invloed te hebben op dit vakgebied.
We roepen jullie op om je aan te melden als je voor zo´n bijdrage of taak in aanmerking wilt komen. Meestal wordt er gewerkt met een vacatiegelden regeling en reiskostenvergoeding. Qua tijdsinvestering varieert dit; er zal ongeveer één keer per maand of in één keer in de zes weken een bijeenkomst zijn waarvoor er vacatiegeld beschikbaar is. Daarnaast zijn er leesverzoeken en worden er reacties gevraagd op conceptteksten.
We blijven het belangrijk vinden dat POH´s-GGZ zelf meedenken over en meewerken aan de ontwikkeling van al die instrumenten die voor onze functie worden ontwikkeld. De eigen POH-GGZ praktijk wordt er zodoende meer in betrokken.
Wij zoeken regelmatig deelnemers voor Kwaliteitswerkgroepen. Ben je lid van de LV POH-GGZ en ligt je hart bij kwaliteit?
Stuur dan een mail
Uitgebreide informatie over bepaalde werkgroepen kan worden toegestuurd worden op aanvraag:
houd ook de LinkedIn - en Facebook -pagina van de LV POH-GGZ in de gaten!

Meer nieuws