18 Sep 2020

Enquête CAO POH-GGZ

Enquête CAO POH-GGZ

Bent u werkzaam als POH-GGZ?

De Commissie Functiewaardering Huisartsenzorg is een commissie verbonden aan het Cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Deze commissie verzorgt periodiek een actualisering van de omschrijving van functies in de huisartsenzorg. Mede door deze enquête kan een actueel beeld worden verkregen van de functie POH-GGZ, hoe deze zich heeft ontwikkeld en wordt ingevuld. De commissie FWHZ zal de uitkomsten van deze enquête verder verwerken. Antwoorden op de vragen worden uitsluitend anoniem verwerkt. Enquêteresultaten kunnen ook van belang zijn voor bepaalde andere cao-commissies, zoals bijvoorbeeld de commissie 'Duurzame Inzetbaarheid'.

Deze vragenlijst betreft de enquête voor de POH-GGZ en wij hopen dat u deze vragenlijst wilt invullen. Het invullen kost ongeveer 15 minuten.

De link naar de enquête:

https://nl.surveymonkey.com/r/DS85HX3

Er worden vragen gesteld over achtereenvolgens:
a) opleiding en werkervaring
b) dienstverband en werksituatie
c) samenwerking met de huisarts
d) algemeen/overig

Alvast hartelijk dank voor uw deelname!

Meer nieuws