01 dec 2017

GGZ Standaarden - Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ

Gister was het bestuur van de LV POH-GGZ aanwezig bij het festival Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ in Utrecht. De LV POH-GGZ is betrokken bij de ontwikkeling van de zorgstandaarden en generieke modules vanuit het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO). Informatie hierover vanuit het NKO:
----------bericht NKO------------
''De eerste zorgstandaarden en een aantal generieke modules voor professionals in de geestelijke gezondheidzorg zijn beschikbaar. Ze beschrijven wat goede zorg inhoudt voor mensen met psychische aandoeningen. De standaarden zijn het resultaat van wat vier jaar geleden is opgestart in het netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO), een uniek samenwerkingsverband van professionals, patiënten- en naastenvertegenwoordigers, zorgverzekeraars en aanbieders in de brede geestelijke gezondheidszorg.

De afgelopen maanden publiceerde het NKO al diverse generieke modules en ook de eerste zorgstandaarden.

HANDVATTEN VOOR GOEDE ZORG
De standaarden beschrijven vanuit het perspectief van patiënten en naasten wat onder goed professional handelen wordt verstaan. Ze bieden handvatten voor professionals om matched care en gepersonaliseerde zorg te kunnen leveren. Mede op basis van de standaard bepalen professionals samen met patiënten (en diens naasten) wat de gewenste uitkomsten van zorg zijn en welke behandel- en ondersteuningsopties daarbij passend zijn.

UNIEKE SAMENWERKING
Professionals, patiënten en naasten, aanbieders en financiers hebben de zorgstandaarden en generieke modules gezamenlijk ontwikkeld. De meest actuele kennis vormt het uitgangspunt: kennis gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis en de voorkeuren van patiënten en naasten.

ALLES IN ÉÉN
Alle beschikbare standaarden en generieke modules staan op de website van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz https://www.ggzstandaarden.nl''

Meer nieuws