12 feb 2021

Had de coronacrisis impact op het werk en welzijn van POH’s-GGZ?

December 2020, Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

Het Trimbos-instituut heeft onderzoek gedaan naar de impact van de coronacrisis op professionals die psychische hulp, zorg en ondersteuning geven. Een vragenlijst werd online uitgezet in de periode 23 juni tot en met 20 juli 2020. Dit was de periode waarin de piek van de besmettingen voorbij was en de coronamaatregelen versoepeld werden. De vragenlijst werd ingevuld door 1.862 professionals. Onder deze invullers waren 89 POH’s-GGZ (86% vrouw, gemiddeld 51 jaar).

Dit zijn de bevindingen uit het onderzoek over de POH-GGZ:
• Het cijfer voor de ervaren werkdruk was vóór corona 7,0, nam tijdens eerste piek van de coronacrisis toe tot 7,6, en was op het moment van de vragenlijst 7,4.
• Bij bijna één derde van de POH’s-GGZ kregen cliënten naar inschatting van de POH-GGZ (deels) niet de hulp die ze nodig hadden op het moment van de vragenlijst.
• Behoefte aan hulp en ondersteuning was er bij POH’s-GGZ vooral op het gebied van omgaan met communicatietechnologie (26%) en omgaan met de privé-werkbalans (14%)
• 16% van de POH’s-GGZ was de laatste 4 weken psychisch ongezond (volgens de MHI-5)
• Het cijfer voor de ervaren lichamelijke gezondheid daalde tijdens de coronacrisis 7,9 naar 7,6.
• Het cijfer voor de ervaren psychische gezondheid daalde tijdens de coronacrisis van 8,1 naar 7,7.
• Het alcoholgebruik was bij 80% van de POH’s-GGZ gelijk gebleven, bij 11% minder geworden, bij 10% meer geworden.
• Slaapproblemen waren bij 81% van de POH’s-GGZ gelijk gebleven of verminderd, bij 19% toegenomen.
• In vergelijking met de totale groep professionals die de vragenlijst invulden lijken POH’s-GGZ over het algemeen iets minder ‘last’ te hebben gehad van de coronacrisis. Het cijfer voor de werkdruk nam bij de totale groep tijdens de piek van de crisis bijvoorbeeld toe van 7,0 tot 8,1 (dit was van 7,0 naar 7,6 bij de POH-GGZ). En bij 57% van alle professionals kregen cliënten (deels) niet de juiste zorg (dit was 32% bij de POH-GGZ).

Hier vindt u het volledige rapport: https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/merkbare-impact-coronacrisis-op-werk-en-welzijn-psychische-hulpverleners
Hier vindt u een artikel in het CAHAG-bulletin over de praktijkervaringen van POH’s-GGZ tijdens de coronacrisis geschreven door de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (vanaf pagina 3): https://www.cahag.nl/sites/default/files/2020-11/04_CAHAG%20Bulletin%2003_2020.pdf

Meer nieuws