13 Nov 2018

Lancering Kiezenindeggz.nl


PERSBERICHT MIND

Gouda, 8 november 2018

Gemakkelijker een psycholoog of psychiater vinden met  Kiezenindeggz.nl 
Snel wachttijden, reisafstand en vergoeding in beeld

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid lanceert vandaag samen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het ministerie van VWS en de ggz-sector de nieuwe keuze ondersteunende website kiezenindeggz.nl. De lancering van deze nieuwe keuzewebsite vindt plaats bij Stichting Kernkracht in Gouda. Met Kiezen in de ggz kunnen patiënten en verwijzers zoals huisartsen gemakkelijk op zoek naar een psychiater of psycholoog in de buurt. De website geeft informatie over de wachttijd per ggz-aanbieder, per type aandoening (bijvoorbeeld autisme, depressie) en de vergoeding voor een behandeling. Het initiatief sluit aan bij de ambitie van MIND, ZN en het ministerie van VWS om mensen die op zoek zijn naar therapie meer inzicht en houvast te bieden en de transparantie van de geestelijke gezondheidszorg te vergroten.

Uit rapportages van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) blijken de wachttijden voor autisme, traumabehandelingen, persoonlijkheidsstoornissen en voor mensen met een combinatie van een licht verstandelijke beperking en een psychische aandoening nog steeds veel te lang. Staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van VWS zegt hierover: “de website maakt mensen sterker in hun zoektocht naar zorg en geeft ze informatie over wachttijden en aanbod per behandelaar, waardoor ze beter in gesprek kunnen gaan met bijvoorbeeld hun verwijzer. Het is heel naar als iemand in geestelijke nood maanden op een behandeling moet wachten. Lang wachten betekent dat de problemen zich opstapelen; baanverlies, schulden, relatieproblemen. Betere communicatie en informatie over de wachttijden is ontzettend belangrijk. MIND heeft zich daar erg voor ingezet! Dat heeft geleid tot de site kiezenindeggz.nl.” De NZA zal er op toezien dat alle zorgaanbieders actuele wachttijdgegevens blijven aanleveren, aldus het ministerie van VWS. De IGJ kondigde eerder ook aan ggz-instellingen voortaan mede te beoordelen op hun inspanningen om wachttijden te beperken. 
“Met deze website wordt het gemakkelijker om een ggz-aanbieder te vinden die plek heeft en dat is voor patiënten en naasten een stap in de goede richting”, aldus Marjan ter Avest, directeur van MIND.  “Wel blijft de urgentie onverminderd hoog om de lange wachttijden in bepaalde regio’s terug te brengen naar een acceptabel niveau, want dit proces duurt echt veel te lang”. 
Stichting KernKracht, een regionale cliëntenorganisatie van professionals en ervaringsdeskundigen o.a. in Gouda die opkomt voor de belangen van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de regio Midden-Holland, is blij met de website: kiezenindeggz.nl biedt onafhankelijke informatie voor patiënten en hun mantelzorgers, omdat zij vaak de weg niet kunnen vinden in het oerwoud van verschillende informatiesites in de geestelijke gezondheidszorg.

Petra van Holst, algemeen directeur van ZN: “Het is voor patiënten en zorgverzekeraars essentieel om inzicht te hebben in actuele wachttijden. Een goed beeld van wachttijden helpt om wachtlijsten effectief aan te pakken. Met deze nieuwe website zetten we samen een stap vooruit. Daar waar de wachttijd langer is dan aanvaardbaar, blijven zorgverzekeraars zich met zorgbemiddeling inspannen om hun verzekerden te helpen.”

Kwaliteitsinformatie  
MIND, ZN en het ministerie van VWS streven er naar om zo spoedig mogelijk ook kwaliteitsinformatie te ontsluiten voor de patiënt. “Je wilt als patiënt of naaste ook weten wie een goede behandelaar is. Alle andere informatie over kwaliteit is dus welkom” volgens Bert Stavenuiter, directeur van Ypsilon en voorzitter van de stuurgroep van Kiezen in de ggz. “Mooi dat MIND dit project met steun van ZN, VWS en andere partners kon uitvoeren. Patiënten en hun naasten in the lead, dat voelt goed.”

Achtergrond 
De website Kiezenindeggz.nl vloeit voort uit de ambitie van het kabinet dat 2016 verklaarde tot “het Jaar van de Transparantie”. De site is ontwikkeld binnen de afspraken van de ggz-sector (Agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie) en wordt beheerd en doorontwikkeld door MIND. De website is mede tot stand gekomen door financiering van Zorginstituut Nederland. Kiezen in de ggz is onderdeel van het Hoofdlijnenakkoord GGZ in het kader van verbeteren informatie aan de patiënt.


Meer nieuws