06 Feb 2016

Lancering toolkit ‘E-mental health in de huisartspraktijk’

Er is veel belangstelling voor digitale ondersteuning bij de begeleiding en behandeling van patiënten met psychische klachten in de huisartsenpraktijk.
Tegelijkertijd zijn er ook veel vragen: waar te beginnen? Wat is goede digitale hulp? Welk aanbod is er?
Om huisartsen en praktijkondersteuners hiermee te helpen ontwikkelde het Trimbos-instituut de toolkit ‘E-mental health in de huisartspraktijk’.

Inhoud toolkit

De toolkit bevat:
• Argumenten en informatie over waarom sommige patiënten met e-mental health programma’s goed behandeld kunnen worden;
• Het online aanbod op het gebied van depressieve klachten, angstklachten en alcoholproblematiek;
• Gerelateerd aanbod op het gebied van piekeren, slaapproblemen en stress;
• Een overzicht van aanbieders en een checklist voor de keuze van een aanbieder;
• Informatie over de kwaliteit en effectiviteit van e-mental health. Hier komt ook het Onlinehulpstempel.nl ter sprake, een hulpmiddel om de kwaliteit van online hulpaanbod te beoordelen;
• Informatie over financiering;
• Een stappenplan en tips om te starten met e-mental health en te implementeren;
• Filmpjes waarin deskundigen hun ervaringen delen.

Totstandkoming toolkit

Het Trimbos-instituut krijgt de laatste jaren steeds meer vragen van huisartsen en praktijkondersteuners GGZ over e-mental health. In 2014 hebben wij in opdracht van het ministerie van VWS breed geïnventariseerd wat huisartspraktijken nodig hebben om e-mental health vaker in te zetten. Die resultaten dienden als eerste input voor de ontwikkeling van de toolkit. Met een werkgroep waarin het NHG, de Landelijke Vereniging POH-GGZ en het ROS-netwerk GGZ participeerden, is de toolkit tot stand gekomen. Daarnaast hebben verschillende huisartsen, kaderhuisartsen GGZ en POH’s-GGZ kritisch meegekeken.

De toolkit is te vinden op www.huisarts-emh.nl

E-mental health volgens het NHG

In het recent uitgebracht NHG/LHV Standpunt GGZ in de huisartsenzorg is aangegeven dat e-mental-health een aanvulling kan zijn op de begeleiding en behandeling van patiënten met psychische problemen, mits het digitale programma is ingebed in een relatie met huisarts of POH-GGZ en passend bij de patiënt wordt ingezet. De effectiviteit van e-mental health is onder meer afhankelijk van de vaardigheden en mogelijkheden van de patiënt om met digitale informatie te kunnen omgaan en de motivatie. In een aantal NHG-Standaarden is gewezen op mogelijke e-health toepassingen waarvan de effectiviteit is aangetoond.

Meer informatie

Agnes van der Poel, apoel@trimbos.nl, 030 2959 395
Projectleider, Trimbos-instituut

Zie ook de volgende websites:
Toolkit e-mental health in de huisartsenpraktijk
Trimbos
Dossier e-health
Dossier ggz
Digitale ggz in de huisartsenpraktijk

Foto toolkit

V.l.n.r.: Brigitte Boon en Agnes van der Poel (Trimbos-instituut), Erwin Eisinger (Ministerie van VWS),
Odile Smeets (Trimbos-instituut), Jaco van Duivenboden (NHG) en Lidewij Wind (PsyHAG).

Meer nieuws