01 Dec 2022

Lonen Cao Huisartsenzorg extra en eerder omhoog: 4,35 % per 1 januari 2023.

Beste leden,


De effecten van de toegenomen kosten voor levensonderhoud en energie zijn groot. Dat ondervinden we dagelijks. De inflatie is hoog waardoor  boodschappen en andere benodigdheden veel duurder geworden. Dat treft uiteraard ook werknemers in de huisartsenzorg. De urgentie daar wat aan te doen, was duidelijk voor de NVvPO en heeft werkgevers opgeroepen hierover het gesprek met de werknemers aan te gaan.
 
De overheid neemt weliswaar met ingang van 2023 verdere maatregelen om de gevolgen voor burgers te verminderen en de koopkracht te ondersteunen. Maar dat is onvoldoende. Om werknemers in de huisartsenzorg hierin verder tegemoet te komen, zijn werkgevers en werknemers gekomen tot een aanvullende loonafspraak. In de lopende Cao Huisartsenzorg worden de lonen tussentijds extra verhoogd. Bovendien wordt de eerder afgesproken verhoging naar voren gehaald (van 1 mei naar 1 januari).

 Meer informatie 

De lonen worden met ingang van 1 januari 2023 verhoogd met 4,35%. In deze verhoging is begrepen de verhoging van 2,6 % die per 1 mei 2023 was afgesproken. De afgesproken verhoging van de eindejaarsuitkering per 2023 blijft staan. Daarmee is de stijging van het loon in de totale looptijd van de Cao Huisartsenzorg 9,18%. De loonstijging per 1 januari heeft tevens een gunstige uitwerking op de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering.

Begin oktober 2022 is op initiatief van de NVvPO samen met FNV, CNV en NVDA ingezet op extra loon in de bestaande looptijd van de Cao, waarvoor al tot eind 2023 afspraken waren gemaakt. De gesprekken daarover waren intensief en indringend, omdat de NVvPO en de andere werknemerspartijen een maximaal resultaat wilden halen voor de werknemers in de huisartsenzorg. Het bereikte resultaat is naar onze mening het hoogst haalbare en complimenteren onze cao-onderhandelaars hiermee. 

Het is de eerste keer in de historie van de Cao Huisartsenzorg dat er tussentijds een aanpassing van het loon is gerealiseerd. De gewijzigde omstandigheden sinds het afsluiten van de Cao - net voor het begin van de oorlog in Oekraïne - zijn ook zodanig bijzonder dat dit niet meer dan logisch en terecht is.

Meer nieuws