28 Dec 2015

NHG/LHV-standpunt Geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenzorg

Het Standpunt Geestelijke Gezondheidszorg in de huisartsenzorg is zowel door de Algemene Ledenvergadering van het NHG als de LHV-Ledenraad bekrachtigd. Het is een onderbouwde uitwerking van de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2020 voor de zorg voor patiënten met psychische, psychosociale en psychiatrische problematiek als onderdeel van integrale generalistische huisartsenzorg. Hierbij is rekening gehouden met het in 2014 ingevoerde GGZ-stelsel. In het Standpunt zijn de uitgangspunten, de werkwijze en de rol van de huisartsenzorg in de GGZ-keten beschreven.

Belangrijke punten van het Standpunt zijn:

- het behoud van de huisartsgeneeskundige aanpak bij patiënten met psychische problemen;

- de kritiek op het DSM-label als criterium voor verwijzing;

- het investeren in een goed werkend team van huisarts en POH-GGZ;

- de noodzaak van directe verwijsmogelijkheden bij actuele problematiek;

- de mogelijkheid van de huisarts om de overname van een patiënt met chronische problematiek van de gespecialiseerde ggz te kunnen weigeren.

Het Standpunt geeft een inhoudelijk kader op basis waarvan ingezet is op duurzame en hoogwaardige zorg voor patiënten met psychische problematiek. Om de beschreven visie in alle opzichten te kunnen realiseren zijn passende randvoorwaarden noodzakelijk evenals investeringen in scholing, deskundigheidsbevordering en samenwerking. Lees hier het volledige document: NHG/LHV-standpunt Geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenzorg 

Meer nieuws