29 Jan 2015

Nieuw: functie- en competentieprofiel voor praktijkondersteuner GGZ

De meeste huisartsen werken tegenwoordig samen met de praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ) die hen ondersteunt bij de begeleiding en behandeling van patiënten met psychische, psychosociale of psychosomatische problematiek. Vanaf vandaag ligt er een actueel, eenduidig functie- en competentieprofiel, dat aansluit op de huisartsenzorg voor deze patiënten . Een belangrijke stap op weg naar de verdere professionalisering van de functie van POH-GGZ en voor de kwaliteit van zorg voor patiënten met psychische klachten bij de huisarts.

De POH-GGZ is bijna niet meer weg te denken uit de meeste huisartsenpraktijken. Het is een relatief nieuwe functie en volop in beweging. De functie wordt door diverse beroepsbeoefenaren uitgeoefend. En allen hebben een verschillende achtergrond en vooropleidingen. Daardoor ontstaan verschillen in begeleidingmogelijkheiden en behandelaanpak, kennis en taakopvatting. Om meer transparantie en houvast te bieden over de functie POH-GGZ is door een werkgroep bestaande uit LHV, InEen, PsyHAG en vertegenwoordigers van samenwerkende hogescholen op het gebied van POH-GGZ scholing, een functie- en competentieprofiel ontwikkeld dat ter consultatie aan de verschillende samenwerkingspartners is voorgelegd.

Een functie in ontwikkeling

Het huidige functieprofiel is een levend document, dat zo nodig weer kan worden aangepast aan nieuwste inzichten, standaarden en richtlijnen. In het profiel wordt de functie POH-GGZ beschreven als functionaris binnen de huisartsenvoorziening ter ondersteuning aan en onder regie van de huisarts. Het profiel omvat de competenties waarover een POH-GGZ dient te beschikken en verduidelijkt de rol en invulling van de functie. Het profiel helpt ook de huisarts in wat hij of zij van de POH-GGZ kan verwachten.

Eenduidige hbo-opleiding

De POH-GGZ is een generalistische GGZ-functie in de huisartsenpraktijk op hbo werk- en denkniveau. De functie kan worden uitgevoerd door een hbo-opgeleide functionaris voor de sector zorg en welzijn, die een aanvullende POH-GGZ scholing heeft gevolgd. Het competentieprofiel is bedoeld voor deze scholing en komt overeen met (minimaal) 20 lesdagen. Eerder verworven competenties kunnen worden bekeken om zo een korter leertraject mogelijk te maken. Het is belangrijk dat er voldoende aandacht is voor het werken in de praktijk en samenwerking met de huisarts. Daarom is een stage van 8 uur per week gedurende de looptijd van de opleiding (40-48 weken) verplicht.

Download

Functie- en competentieprofiel praktijkondersteuner GGZ

Het functie- en competentieprofiel praktijkondersteuner GGZ is ontwikkeld door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), PsyHAG, InEen en vertegenwoordigers van samenwerkende hogescholen op het gebied van POH-GGZ scholing. Het profiel is vervolgens voorgelegd aan verschillende samenwerkingspartners en besproken met de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en Landelijke Vereniging POH-GGZ.

 


Meer nieuws