18 jul 2017

Nieuwe toolkit over ggz in de huisartsenpraktijk

- nieuwsbericht LHV 30 juni 2017 - bron website LHV (de genoemde toolkit is daar te downloaden) 
 
U heeft als huisarts een sleutelrol in de geestelijke gezondheidszorg als vertrouwensarts, eerste aanspreekpunt, poortwachter en behandelaar. De nieuwe online toolkit ggz biedt u alle actuele informatie, tips en aanbevelingen die u nodig heeft bij het vervullen van die rol. Bent u bijvoorbeeld op de hoogte van de ontwikkelingen rond e-health en consultatie en kent u de nieuwe verwijsafspraken al? 

Kiest u ervoor de gehele toolkit door te nemen, dan bent u in ongeveer 20 minuten helemaal ‘bijgepraat’. U kunt ook gericht lezen door alleen de voor u relevante hoofdstukken te bekijken:

  • Aanbod in de huisartsenpraktijk
  • Praktijkondersteuner huisarts ggz (POH-GGZ)
  • Samenwerking met de ggz
  • Acute ggz
  • Deskundigheidsbevordering

Meer nieuws