15 Dec 2015

Nieuws uit regio Gelderland: POH bijeenkomst over samenwerken, eenzaamheid en rouw

door Dorris van der Velden, POH-GGZ
Donderdag 19 november jl. kwamen 52 praktijkondersteuners somatiek en GGZ uit de regio Gelderland (Caransscoop) bijeen om met elkaar te netwerken en dieper op de onderwerpen samenwerken, eenzaamheid en rouw in te gaan.
Samenwerking, afstemming en overleg is van essentieel belang om patiënten verder te helpen. Goede samenwerking tussen POH-S en POH-GGZ kan de kwaliteit van zorg aanmerkelijk verbeteren, zeker als het gaat om patiënten die te maken hebben met rouw en eenzaamheid.
De avond startte met een verhaal uit de praktijk over hoe Jan, een man van 75 jaar, te maken heeft met eenzaamheid en rouw.
Tijdens een vraaggesprek met Ella van Male en Dorris van der Velden werden de functies van POH-S en POH-GGZ uitgediept. Ook werd duidelijk hoe zij zelf samenwerking in de eigen praktijk hebben opgepakt en georganiseerd hebben. Ella is POH-S en bestuurder bij de NVvPO en Dorris is POH-GGZ en regiovertegenwoordiger bij de landelijke vereniging POH-GGZ.
Jeannette Rijks verzorgde een presentatie over eenzaamheid: wat is eenzaamheid en hoe beïnvloedt eenzaamheid het dagelijkse leven van de patiënt.
Anita Hooyman liet tijdens de avond de praktijkondersteuners zelf ervaren wat het verschil is tussen verlies en rouw. Anita reikte handvatten aan om zelf aan de slag te gaan met rouw in de huisartsenpraktijk.
Verdieping en vervolg
De bijeenkomst werd door Caransscoop georganiseerd nadat uit een behoeftepeiling de belangstelling voor de onderwerpen samenwerken, rouw en eenzaamheid bleek. In de toekomst wordt voor de organisatie van deze netwerk- en verdiepingsavonden samenwerking gezocht met de NVvPO, de landelijke vereniging POH-GGZ en praktijkondersteuners uit het werkveld. Uit de evaluaties blijkt dat er behoefte is aan een vervolgbijeenkomst.

Meer nieuws